Sida:Jane Eyre (sv).djvu/65

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
59
jane eyre.

half skifva bröd. Jag förtärde mitt bröd och mitt kaffe med god smak, men skulle gerna velat ha en gång till så mycket; ty jag var ännu hungrig. En halftimmes ledighet följde; sedan åter läsniug; derpå ett glas vatten och ett stycke hafrekaka, bön och ändtligen hvila. Så förflöt min första dag vid Lowood.
SJETTE KAPITLET.


Följande dag började på samma sätt som den föregående; vi fingo stiga upp och kläda oss vid skenet af en lampa; tvättnings-ceremonien måste vi denna morgon inställa, ty vattnet i handfaten var fruset. Aftonen förut hade en förändring i vädret egt rum, och en skarp nordostvind, som hela natten hade tjutit genom sprickorna vid fönstren, hade kommit oss att skälfva af köld i våra bäddar och förvandlat tvättfatens innehåll till is.

Under den halfannan timme, som upptogs af bön och bibelläsning, kände jag mig nära att förgås af köld. Slutligen kom frukosttimmen, och denna morgon var vällingen icke vidbränd, den var ätlig; men ack, huru liten var ej min portion. Jag önskade att den hade varit dubbelt så stor.

Under dagens lopp blef jag inskrifven i fjerde klassen och fick mig bestämda arbeten och sysselsättningar anvisade. Hittills hade jag endast varit en tyst åskådarinna af tilldragelserna vid Lowood, men hädanefter skulle jag blifva en af dess handlande personer. Till en början, så föga van som jag var att lära mig någon utantill, föreföllo mig lexorna både långa och svåra; det oupphörliga ombytet af ämnen gjorde mig derjemte alldeles yr i hufvudet, och jag blef rigtigt glad när miss Smith, omkring klockan tre eftermiddagen, lemnade mig en två alnar lång nettelduksremsa, tillika med nål, fingerborg och öfrigt sybehör och anvisade mig en vrå af skolsalen, med tillsägelse att sätta mig der och fålla remsan. De flesta andra flickorna voro på samma gång sysselsatta med sömnad; men en klass stod