Sida:Johan Winbergs Kok-Bok-1761.djvu/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


bör tilredas, synd och tillika smakelig, efter erkända och antagna grunder; den föreslår på hwad sätt god mat med tjenliga ombyten må kunna lagas: den gifwer tilkänna, medelst til den ändan aftryckta matsedlar, huru Rätterna böra ställas på bordet: den wisar med bifogada upteckningar, hwad som åtgår til större och mindre Tracteringar, efter flera och fåare Personers antal: ja den wågar änteligen framte några Läro-Stycken, såsoom nödiga at i akttaga wid den inwärtes Hushållningen.

Om nu detta mit ringa Arbete, som förmodeligen torde pröfwas wara i sit ämne icke mindre gagneligit än något annat, winner et lika mildt och benägit omdöme, som mit upsåt at därigenom upfylla den plikt jag trott mig böra det Allmänna, warit wälment och upriktigt; har jag wunnit hwad jag