Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/106

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

106

Sextonde kapitlet.

Mr Fix tycktes alls icke känna till det man talar med honom om.
Rangoon, en af de paketångare, som »Penninsular and Oriental Company» satt in i traden på kinesiska och japanska farvattnen, var en jernbåt om 1770 tons drägtighet och 400 nominella hästkrafter. Han gick lika snabbt som Mongolia, men var icke så komfortabelt inredd. Också hade mrs Aouda det ej så trefligt ombord som Phileas Fogg hade önskat. Men det var ju blott fråga om en resa på elfva eller tolf dagar och hon visade sig ej vara någon synnerligt svår tillfredsställd passagerare.

Under de första dagarne af färden lärde mrs Aouda känna mr Phileas Fogg och mänga gånger betygade hon honom sin lifliga tacksamhet. Den flegmatiske gentlemannen lyssnade dertill, såsom det tycktes åtminstone, med största köld, utan att ett tonfall i rösten eller en åtbörd röjde den minsta rörelse hos honom. Han vakade noga öfver att ingenting skulle fattas den unga qvinnan. På vissa timmar infann han sig hos henne, om ej för att prata med henne, så dock för att lyssna till hvad hon hade att säga. Han iakttog gentemot henne en afmätt artighet, men med en automats rörelser, liksom derför enkom beräknade. Mrs Aouda visste icke hvad hon skulle tro, men Passepartout hade lite smått beskrifvit för henne husbondens excentriska personlighet. Han hade omtalat för henne att det var ett vad, som förledde denna gentleman till