Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/110

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

110

annat. Ett enda ord af Passepartout till hans husbonde vore tillräckligt för att ohjelpligt förstöra affären.

Polisagenten var verkligen mycket nedstämd, då närvaron af mrs Aouda, ombord på Rangoon i sällskap med Phileas Fogg, öppnade nya utsigter för honom.

Hvem är väl denna qvinna? Genom hvilka omständigheter hade hon blifvit Foggs följeslagerska? Tydligen hade deras sammanträffande egt rum mellan Bombay och Calcutta. Men på hvilken punkt af halfön? Var det slumpen som fört Phileas Fogg tillsammans med den unga resande damen? Hade icke tvärtom denna resa genom Indien företagits af denne gentleman just i afsigt att sammanträffa med den förtjusande qvinnan? Ty förtjusande var hon. Fix hade nog sett det, han, i domstolssalen i Calcutta.

Man ser till hvilken grad agenten var i bryderi. Han frågade sig, huruvida icke här vore fråga om en brottslig enlevering. Jo, så måste det vara! Denna tanke fäste sig fast i Fix’ hjerna och han insåg hvilken fördel han skulle kunna draga af denna omständighet. Antingen den unga qvinnan var gift eller icke, hade en enlevering egt rum, och det vore ej omöjligt att i Hongkong bereda qvinnoröfvaren sådana förlägenheter, att han icke kunde komma ur dem för aldrig så stor summa penningar.

Men det var inte värdt att afvakta Rangoons ankomst till Hongkong. Denne mr Fogg hade den fula vanan att hoppa från en ångbåt till en annan och innan affären ännu hunnit blifva inledd kunde han redan vara långt borta.

Det var således af vigt att förbereda de engelska myndigheterna och signalera för dem passageraren på Rangoon, innan han hunne komma i land. Icke var