Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/136

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

136

stoppade med opium. Fix stack en af dem i handen på Passepartout, som tog den, förde den till sina läppar, tände den och drog några bloss och hans hufvud, ytterligare nedtyngdt genom det narkotiska ämnet, föll ned mot hans bröst.

— Nu, sade Fix, då han betraktade den redlöse Passepartout, blir mr Fogg ej underrättad om tiden för Carnatics afresa, och om han reser, så skall han åtminstone få resa utan den fördömda fransmannen.

Efter att ha betalt hvad han tagit in, gick han sin väg.
Tjugonde kapitlet.

Fix sätter sig i direkt förbindelse med Phileas Fogg.
Under det denna scen tilldrog sig, som kanske en gång komme att allvarsamt blottställa honom, promenerade mr Fogg, ledsagande mrs Aouda, på gatorna i den engelska staden. Efter det mrs Aouda hade antagit hans tillbud att föra henne till Europa, hade han måst tänka på att anskaffa alla de artiklar, som äro nödvändiga för en så lång resa. Att en engelsman gör en resa kring jorden utan andra ressaker än en nattsäck går nog för sig, men en qvinna kunde ej företaga en dylik färd på samma vis. Derför blef det nödvändigt att köpa kläder och andra saker, som hon behöfde för resan. Mr Fogg fullgjorde detta med allt det lugn, som karakteriserade honom och på allt hvad till