Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/155

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

— Fyr! sade mr Fogg, och skottet ur den lilla kanonen dånade i luften.
Tjuguandra kapitlet.

Passepartout inser klart, att till och med bland antipoderne är det nyttigt att ha lite pengar i fickan.
Ångaren Cartanic, som lemnade Hongkong den 7 november kl. half 7 på aftonen, styrde med full fart mot Japans land. Han medförde full last af styckegods och passagerare. Två hytter akterut voro ej upptagna — de begge nemligen, som beställts för Phileas Foggs räkning.

Följande morgon fick folket för-ut se, ej utan en viss öfverraskning, en passagerare med slö blick, vacklande gång och dinglande hufvud komma ut ur en af andra klassens hytter och linkande gå att sätta sig på en spirända.

Denne passagerare var Passepartout i egen person. Se här hvad som hade händt honom.

Några ögonblick efter det Fix hade lemnat rökstugan hade två af uppassarne lyftat upp den djupt insomnade Passepartout och burit honom till en af de för rökarne afsedda sängarna. Men tre timmar derefter hade Passepartout, som äfven i sina drömmar förföljdes af en bestämd tanke, vaknat och han kämpade mot det narkotiska medlets bedöfvande verkningar. Tanken att han icke hade uppfyllt sin pligt ryckte upp