Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/172

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

172

Aouda och Fix stigit ombord på ångaren, som genast fortsatte resan till Yokohama.

Samma morgon, den 14 november, då Phileas Fogg på utsatt tid anlände dit, begaf han sig ombord på Carnatic och fick veta der till mrs Aoudas stora glädje — kanske till sin egen också, men det lät han inte märka — att Passepartout verkligen hade föregående dag ankommit till Yokohama.

Phileas Fogg, som på aftonen skulle resa till San Francisco, satte sig genast i gång med att få rätt på sin betjent. Han vände sig till både de franska och engelska konsular-agenterna, men förgäfves och efter att ha sprungit härs och tvärs genom Yokohamas gator misströstade han alldeles om att få fatt i Passepartout, då slumpen eller kanske ett slags aning gjorde att han begaf sig till den hedervärde mr Batulcars theater. Han skulle säkert icke kunnat igenkänna sin betjent i hans löjliga utklädnad med vingar på ryggen. Men han deremot kände strax igen sin husbonde i logen. Han kunde ej låta bli att göra en rörelse; deraf stördes jemnvigten, pyramiden föll tillsammans, och man känner hvad sedan hände.

Passepartout fick nu från Mrs Aoudas läppar höra hur resan från Hongkong till Yokohama gått och hur man varit i sällskap med en mr Fix på kuttern Tankadère.

Då Fix’ namn utsades blinkade Passepartout ej mer än annars. Han ansåg att ögonblicket ännu icke var kommet att för sin husbonde omtala hvad som tilldragit sig mellan polisagenten och honom. Också, då Passepartout omtalade sina äfventyr, ursäktade han sig dermed, att han olyckligtvis blifvit berusad af opium inne på en rökstuga.