Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/239

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

och spårvägar, men ej några hus ännu. Slutligen syntes Hudsonfloden och den 11 december klockan en qvart öfver elfva på qvällen stadnade trainen vid bangården på flodens högra sida.

Mr Fogg och hans reskamrater kastade sig genast i en vagn, som i starkt galopp några minuter derefter stadnade vid hamnpieren, som var afsedd för Cunard-liniens paketångare...

China, med destination till Liverpool, hade afgått... för fyrtiofem minuter sedan.
Trettioandra kapitlet.

Phileas Fogg inlåter sig i en kamp mot oturen.
Ångaren China tycktes ha tagit med sig Phileas Foggs sista förhoppningar. Ty hvarken de andra paketångarne, som gå direkte mellan Amerika och Europa eller de transatlantiska franska, ej heller White Star-liniens fartyg eller Inman-liniens ångbåtar, icke heller Hamburg-liniens kunde vara till gagn för gentlemannens afsigter.

Pereire, tillhörande det franska transatlantiska bolaget — hvars präktiga fartyg hafva samma snabba gång och i komfort öfverträffa alla andra liniers utan undantag — skulle ej afgå förr än följande dagen. Ett Hamburgliniens fartyg skulle afgå, men det gick ej direkte på Liverpool eller London, utan på Havre, och en extra resa från Havre till Southampton skulle ha