Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/259

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
259

Trettiofemte kapitlet.

Passepartout låter ej två gånger upprepa för sig den befallning, hans husbonde ger honom.
Invånarne vid Saville-row skulle följande dagen blifvit mycket öfverraskade om man sagt dem, att mr Fogg kommit hem till sig igen. Porten och fönstren voro stängda liksom förut — ingen förändring kunde upptäckas utifrån.

Då Phileas Fogg lemnade bangården hade han gifvit Passepartout befallning att uppköpa några matvaror och hade sjelf farit hem till sig. Hans vanliga lugn hade ej förnekat sig för det slag som träffat honom. Ruinerad, och det för den oskicklige polisagentens skull! Efter att så säkert ha gjort denna långa färd, efter att ha undanröjt så många hinder, efter att ha trotsat så många faror, efter att ha haft tid att uträtta någonting godt på sin resa — att då lida skeppsbrott i hamnen till följd af en brutal handling, som han ej kunde förutse och mot hvilken han icke egde några vapen, det var förfärligt! Af den betydliga summa, han hade med sig vid sin afresa, återstod honom blott ett ringa belopp. Hans förmögenhet utgjordes nu blott af de tjugo tusen pund, som voro deponerade hos Baring Brothers, och dessa tjugo tusen pund var han skyldig sina vänner i Reformklubben. Efter så stora utgifter hade ett vunnet vad ej gjort honom just rikare — och det är antagligt att han ej sökt att rikta sig derpå, ty han var en af dessa män som parera för hederns skull — men ett förloradt vad ruinerade