Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

34

i kanalen betyda ingenting för en sådan gångare. Jag upprepar ännu en gång, att Mongolia alltid har vunnit den belöning af 25 pund, som regeringen utbetalar för hvarje dygn den anländer tidigare än den reglementerade ankomsttiden.

— Kommer denna paketångare direkte från Brindisi? frågade Fix.

— Ja, från Brindisi, der han tagit ombord den indiska posten, just direkte från Brindisi, hvarifrån han afgick i lördags klockan 5 på aftonen. Således skall ni ha tålamod, det dröjer icke länge förr än han är här; men jag förstår icke hur ni af det signalement ni erhållit skall kunna känna igen er man, om han är ombord på Mongolia.

— Herr konsul, svarade Fix, sådana der herrar luktar man sig snarare till, än känner igen. Man måste ha väderkorn; väderkornet är liksom ett särskildt sinne, i hvilket hörseln, synen och lukten ingå. Jag har under mitt lif arresterat mer än en sådan gentleman och är bara min herr tjuf ombord, så svarar jag er för, att han icke skall kila ur händerna på mig.

— Det är min önskan också, mr Fix, ty det gäller här ett betydligt tillgrepp.

— En ståtlig stöld, svarade agenten riktigt lifvad. Femtiofem tusen pund! Det är icke ofta vi få att sköta sådana rara fynd! Tjufvarne börja på att bli så knussliga af sig! Sheppards race håller på att dö ut! Nu låter man knipa sig för några shillings!

— Mr Fix, svarade konsuln, ni yttrar er verkligen på ett sådant sätt, att jag lifligt önskar att ni måtte lyckas, men såsom ni nu har det stäldt fruktar jag, att det blir svårt. Ni vet, att enligt det signalement, ni erhållit, liknar tjufven på ett hår en hederlig karl,