Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/47

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
47

Nionde kapitlet.

Både Röda hafvet och Indiska Oceanen visa sig gynnande för Phileas Foggs uppgift.
Afståndet mellan Suez och Aden är precis tretton hundra tio mil och ångbåtsbolagets regler medgifva åt ångfartygen att för tillryggaläggandet af denna väglängd använda ett hundra trettio åtta timmar. Mongoliga eldade på dugtigt, så att den anlände före den bestämda yttersta tiden.

De flesta passagerarne, som gått ombord i Brindisi, hade Indien till resans mål. Somliga foro till Bombay, andra till Calcutta, men via Bombay, ty som nu en jernbana går genom den indiska halfön i hela dess utsträckning, behöfs det ej att doublera Ceylon.

Bland passagerarne på Mongolia befunno sig flera civila och militära tjenstemän af alla grader. Somliga tillhörde den egentliga brittiska arméen, andra voro befälhafvare för de infödda Sepoys-trupperna; alla voro de mycket högt aflönade, till och med fastän regeringen öfvertagit det gamla Ostindiska kompaniets fordringar och skulder, t. ex. underlöjtnanter med 7000 francs, högste underofficerare med 6000 francs, generaler med 100,000 francs, o. s. v.

Man mådde mycket bra ombord på Mongolia i detta sällskap af tjenstemän, till hvilka slöto sig några unga engelsmän, som med millioner i plånboken reste för att så långt bort slå sig ned för att inleda handelsaffärer. Proviantmästaren, bolagets förtroendeman, kaptenens vederlike ombord, skötte sitt uppdrag mycket väl. Vid