Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/48

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

48

frukosten på morgonen, vid lunchen klockan tu, vid middagen klockan fem, vid soupern klockan åtta, dignade borden under rätter af färskt kött och mellanrätter af flera slag. Damerna ombord, de voro ej många just, gjorde toilette två gånger om dagen. Man gjorde musik, man dansade till och med — när hafvet så tillät.

Men Röda hafvet har sina kapriser och är ofta mycket upprördt, såsom alla smala och långa farvatten äro. När vinden blåste vare sig från den asiatiska eller afrikanska sidan kom vågen tvärs, så att Mongolia rullade mycket starkt. Då försvunno damerna, piano-musiken tystnade, sång och dans upphörde på en gång. Men oaktadt vindstötarna, oaktadt dyningarna, gick ångaren, drifven af sin starka maskin, utan uppehåll mot Bab-el-Mandeb-sundet.

Hvad tog mr Phileas Fogg sig för under denna tid? Tror man kanske att han, orolig och betryckt, uteslutande sysselsatte sig med de vexlande vindarne, som kunde motverka fartygets gång, dyningarnas stigande och fallande rörelser, hvilka kunde tillfoga maskinen skador, eller kanske med alla de möjliga motigheter, som, om de nödgat Mongolia att gå in i någon hamn, skulle ha blottställt hans resa?

Alldeles icke; men om denne gentleman också tänkte på dessa eventualiteter, så lät han ingen märka det. Han var den genomlugna mannen, den iskalla medlemmen af Reformklubben, som ej kunde bli öfverraskad af någon händelse eller något olycksfall, af hvad slag de måtte vara. Han gick lika säkert som kronometern om bord. Man såg honom sällan på däck. Han brydde sig ej mycket om att betrakta detta Röda haf, så rikt på minnen, denna skådeplats för de första scenerna i mensklighetens historia. Han beskådade ej