Sida:KVA vol 15.djvu/184

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
165
1754. Jul. Aug. Septemb.

af- och tiltagande uti samma orter, jämte orsakerna der til. De funno ock deruti märkeliga prof af en besynnerlig Guds försyn och undransvärd ordning, vid människo-slägtets fortplantning och vidmagthållande. Kongliga Ängelska Vetenskaps-Societeten ansåg då dessa Förtekningar, med Graunts första der öfver gjorda anmärkningar, för så nyttige och uplysande, at hon trodde sig med skäl kunna kalla dem den allmänna Hushållningans ABCD.[1] Samma Societet for ifrån den tiden fort, at samla slika förtekningar ifrån alla orter, hvilka ock då började hållas allmännare och med större flit, både i Ängland och andra Riken. Då de tilförene nästan ej oftare rådfrågades, än när någon ville veta sin ålder och födelse-dag, infordras de nu årligen af Regeringarna, och nyttjas uti de vigtigaste Stats-uträkningar. Naturkunnige, Mathematici och Medici hafva deruti funnit både nöjsamma och nyttiga ämnen för sin upmärksamhet, och sielfve Theologi hafva fått anledning til grundeliga svar och förklaringar öfver åtskilliga mörka eller tvistiga ställen uti Bibliska Historien.

Näst Graunts och Pettys skrifter, förtjäna i synnerhet följande at nämnas ibland de många, som afhandlat detta Ämne. Halleys anmärkningar öfver Förtekningarna i Staden Breslau i Schlesien:[2] Kersebooms, i Holland och Westfriesland:[3] Süssmilchs, i

  1. Philos: Transact. för Januarii Månad, år 1683, N:o 143.
  2. Phil. Trans. för Jan. Månad, år 1693, N:o 196.
  3. Verhandeling tot en proeve, om te weeten de probable menigte des Volks in de Provintie van Holland en Westfriesland, Hag 1738. Jämför Philos. Trans. N:o 450, samt Bibliotheqve Raisonée, Tom. 30 pag. 181.
L3