Sida:KVA vol 15.djvu/191

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
172
1754. Jul. Aug. Septemb.

det föga belöper mer än 3 arfvingar på hvart Äktenskap: och det på de 25 första åren nästan lika som de 25 sista. Enligt den Tabell Herr Schissler utgifvit[1] på födde, döde och vigde i Jersö Socken i Hälsingland, äro der på 43 års tid vigde 699 par, och döpte 2226 barn, hvar ibland någre torde hafva varit oäkta: altså vanka ej eller der ofta mer än, 3 barn af hvart par. Åhlems Församling i Calmare Stift har, enligt en af Herr Magister Stricker utur Kyrko-boken utdragen och til Academien inlemnad förtekning, på 25 år haft 372 bröllop och just fyra gångor så många äkta barndop.

När vi nu besinne, at åtminstone tredje-delen, om icke emot hälften af alla dem, som födas, dö bårt, innan de hunnit til 18 års ålder, såsom här näst skal visas; är lätt at se, det folk-hopen, utan synnerlig upmuntran och anstalt, ej särdeles fort kan tilväxa, och at den förmon de Romare tillade de Föräldrar, som kunde upvisa tre fullväxta barn, Jus trium liberorum, här ej skulle tilfalla rätt många af Allmogen.

Men Förtekningarne gifva anledning til så många nyttiga anmärkningar, at de ej få rum på en gång, utan behöfva afdelas uti flera fortsättningar.


PEHR WARGENTIN.

Ve-

  1. Des Hälsinga Hushållning.