Sida:Klingenstierna I.djvu/57

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
6.

Klingenstiernas sista levnadsår, död och eftermäle.

1764-1765.


Vi hava sett, att Klingenstiernas anställning vid hovet, vilken började under så vanskliga förhållanden, så småningom förbättrades. Hans enkla, flärdlösa uppträdande i förening med hans stora begåvning och ryktbarhet som framstående vetenskapsman gjorde, att han vann aktning och tillgivenhet ej blott av de kungliga personerna, utan ock »at alla de, som han hade at dagligen umgås med, viste honom ynnest, kärlek och högaktning och vistades gärna i hans sällskap» (Strömer). Då även kronprinsen omfattat honom med tillgivenhet, blev naturligtvis arbetet med hans undervisning lättare och mera fruktbringande.

Till riddare av nordstjärneorden utnämndes Klingenstierna 1761 och följande år erhöll han titel och rang av statssekreterare.

Men Klingenstiernas hälsa och krafter började de följande åren allt mera avtaga och han fick allt oftare intaga sängen. Han önskade lämna sin befattning, men prinsen och hans föräldrar, vilkas hjärtan och förtroende han vunnit, ville hellre hoppas på förbättring än alldeles lämna honom. Slutligen föreslog Klingenstierna, att en av hans gamla avhållna elever Ferner,[1] då professor vid kadettkåren i Karlskrona,

  1. Bengt Ferner, f. 1724 i Nyed i Värmland. Stud. 1743 i Uppsala, elev till Klingenstierna och Strömer, observator 1751, blev 1757 förornad