Sida:Kommerce Collegium, ang. förändringar i jordeboken för Kopparbergs län. 1888-10-26.pdf/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
41:15:B:1Kongl. Finansdept.
Ink. den 28 Sept. 1888.
Till Konungen.


1888 den 26 okt. i und anm.
S. d. K. bref till Kammarkollegium.
Do till KmBfde i Kopparbergs län;
Emb-skr. till Statistiska Centralbyrån


/1o = Kkm


Uti den 9 Oktober 1882 afgifvet underdånigt betänkande, bil. A. Kopparbergs län, har komitén för reglering af

KammarCollegium,
angående föreslagna förändringar i
jordeboken för Kopparbergs län.
Till No 1259/1882.