Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/126

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
114

eller slåarne röras med 3,300 fots hastighet i minuten.

6:o Till sädesqvarnar. Dervid äro mest begagnade Watts kondenserings-maschiner med dubbel verkan, hvarmed males 12 à 14 tunnor hvete, med åtgången af en tunna stenkol. Den kraft som erfordras, att mala 723 kappar hvete uti timman, är 31,000 ℔, lyftade en fot i minuten. Qvarnstenarnes ytterkants hastighet är 23 fot i sekunden, och med denna hastighet förmår ett par 5 fots stenar att mala omkring en Svensk tunna i timman.

7:o Vid jernmanufaktorier äro ångmaschinerna begagnade, till drifvande af pustarne, hamrarne, valsverken, m. m.

De många öfriga arbeten hvartill ångmaschinerna i England användas, synas af följande förteckning, öfver det antal ångmaschins hästkrafter, som år 1825 begagnades endast i staden Glasgow.

Hästkrafter. Hästkrafter.
Till Bomullsspinnerier 890. Transport 2739.
— Väfverier 681. Till Snusfabriker 22.
— Vatten-uppfordring 262. — Tegelslageri för eldfast tegel 19.
— Färgning, blekning och tvättning 206. — Sockerbruk 18.
— Mangling 160. — Naggning af färgträd 18.
— Sädesmalning 153. — Kimröksfabriker 18.
— Gjuterier 124. — Att tvinna garn 18.
— Destillering 119. — Smedsarbeten 18.
— Ångmaschiners förfärdigande 68. — Drogers malning 14.
Kemiska operationer 39. — Vagnmakerier 12.
Maschiners förfärdigande 37. — Glassliperier 12.
— att mala malt och pumpa drank 20.
Transport 2739. Transport 2928.