Index:Kreuger Om angmaschiner.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kreuger Om angmaschiner.djvu
Upphovsman Johan Henrik Kreüger
Titel Om ångmaschiner och deras användande, hufvudsakligen till sjös.
En Historisk, Theoretisk och Praktisk Afhandling
Utgivningsår 1833
Källa Djvu, scannad av Google
Bredd 2846
Sidor

- dedikation titel -  iii  -  v  vi  vii  viii  ix  x 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 - - - -

Libris 8231706 . Google har scannat textsidorna, men inte planscherna.

Som framgår av en handskriven tillägnan har exemplaret tillhört greve Jacob Gråberg.

INNEHÅLL.

Tillägnan iii.
Förord vii.
Subskribenter ix.
1. Om ångan och dess expansionskraft, samt kondensering eller återgående till Vatten sid. 1.
2. Om uppfinningen af ångmaschiner, samt fortgången af de förändringar och förbättringar de undergått » 10.
Herons reaktions-maschin » 11.
Garays förslag till ångmaschin 1543 » 12.
De Caus's ångmaschin 1615 » 14.
Brancas ångmaschin 1629 » 15.
Sommerset, ansedd såsom egentliga uppfinnaren af ångmaschiner » 16.
Papins ångmaschin » 19.
Savarys ångmaschin » 22.
Pontifex förbättring deraf » 28.
Gravesands och Desaguliers förbättring dervid 28, 29.
Kiers förbättring af densamma 32.
Newcomens ångmaschin » 35.
Leopolds första försök med ångmaschiner med högtryckning 40, 41.
Hulls användande af ångmaschiner » 42.
Blakeys uppfinning 42, 43.
Fitzgeralds uppfinning » 43.
Watts ångmaschin med högtryckning 44, 45.
Watts ångmaschin med kondensering » 48.
Watts beräkning af kolåtgången » 67.
Beräkning af hästkrafter i ångmaschiner » 68.
Hornblowers ångmaschin » 71.
Trewithicks högtrycknings ångmaschiner » 79.
Woolfs ångmaschin sid. 80.
Grass cylinder beklädnad » 82.
Perkins ångmaschiner med högtryckning » 83.
Scotts ångmaschin » 85.
Gurneys ångkittel » 90.
Gurneys kondensator » 91.
Carlsunds ångpanna » 92.
Mastermans ångmaschin utan cylinder och piston 98, 99.
Murrays skjutventiler » 103.
Cartwrights pistonpackning af metall » 107.
Packning af gjutjern i pistonkannorna » 108.
Congrewes uppfinning af bränsel-besparing » 109.
Bruntons uppfinning häri » 111.
Allmännaste bruk i England af ångmaschiner till lands » 112.
Antalet af ångmaschiner i England 114, 115.
Första ångmaschin i Sverige » 116.
3. Om ångmaschiners begagnande till sjös, och om Ångfartyg » 117.
Första förslag till ångfartyg » 119.
Hulls ångfartyg » 119.
Geoffroys ångfartyg » 119.
Symingtons ångbåt » 120.
Fultons ångfartyg « 121.
Ångfartyg till krigsbruk » 121.
Första ångfartyg i Sverige » 123.
Första ångfartyg uppå Ostindien » 123.
Det största ångfartyg » 123.
Ångfartyg af jern » 124.
4. Om ångfartygs Byggnadsart » 126.
De hufvudsakligaste dimensioner på Amerikanska ångfartyg » 134.
Marestiers jemförelse-tabell öfver åtskilliga Amerikanska ångfartyg » 137.
Marestiers beräknings grunder för maschineriet på ångfartyg sid. 138.
Marestiers beräkning af en ångmaschins kraft 151, 152.
Tredgolds jemförelse-tabell, öfver den kraft som erfordras, att förskaffa fartyg olika hastighet » 156.
Tredgolds bestämning af vattenskoflarnes förmånligaste fördelning » 157.
Problem att bestämma hjulets eller skoflarnes djup » 158.
Skoflarnes förmånligaste antal och ställning 159, 160.
Gladstones pater-noster-verk vid ångfartygs, hjul » 161.
Frasers och Lillegs förslag 161, 162.
Franklins förbättring deraf » 162.
Redhead och Parys uppfinning för ångfartyg i storm » 163.
Beskrifning på nyaste ångmaschiner i England » 164.
5. Om söndersprängning af Ångpannor » 166.
Exempel derpå  166—171.
6. Om Papins säkerhetsventiler, deras brister och de olyckor de kunna förorsaka » 172.
Säkerhetsventil af en lättsmält metall » 175.
Stadgande om dem i Frankrike » 176.
7. Förklaring öfver orsakerna till de olyckor med ångkittlar, som ofvan blifvit omnämde » 180.
Perkins theori härom » 182.
Försigtighetsmått emot olyckor » 185.
Marestiers förklaring öfver orsakerna till ångkittlars sprängning » 186.
Gonsouls förklaring häröfver » 187.
Saltkristallisationer i ångpannor » 189.
Medel att hindra dem sid. 190.
8. Om besiktningar af ångfartyg, och dertill hörande maschiner » 192.
Fransyska reglementet för Ångfartyg » 192.
Engelska reglementet för ångfartyg, hufvudsakligen på Themsen » 199.
9. Ångvagnar » 201.
Första försöken med mekaniska vagnar » 201.
Mailards stol- eller ridhäst » 202.
Doktor Robinson, den första som gjorde försök med ångvagnar » 202.
Trewithicks och Viwians ångvagnar » 202.
Blenkinsops ångvagn » 202.
Losh & Stephansons ångvagn » 202.
Beskrifning öfver Trewithicks ångvagn » 203.
Braithwaites och Eriksons ångvagn » 204.
10. Ångkanoner » 206.

Rättelser.

Sid. 29, 35 står: Desaguillier läs: Desagulier
43, r. 14, 20 Fizgerald Fitzgerald.
116, - 23 Triwald Triewald
138, - 26 ka(U—V)2 ka2(U—V)2