Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/133

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
121

derefter, med fullkomlig framgång, började sina resor mellan New-York och Albany, ett afstånd af 160 sjömil.

Amerikanaren Fulton, hvilken dess landsmän anse vara uppfinnaren till ångfartyg, hade likväl 1802 besökt Symington, och med dess ångbåt gjort en resa af 4 Engl. mil, vester ifrån kanalmynningen vid Fort and Clyde, samt dit återvändt på en sammanräknad tid af en timma och 20 minuter.

Fulton begärde år 1803 Franska regeringens biträde, för att i Frankrike bygga ångfartyg; men fick afslag. Emellertid har Fulton uti Amerika till den grad förbättrat ångfartygen, att 20 år efter hans första försök uti denna väg, kunde redan ångfartyg, bygde efter hans grundsats, göra resor till Indierna, hvarest deras stora nytta, så väl under krig som fred, redan är allmänt erkänd.

Redan år 1821 seglade uppå floderna Missisippi, Ohio och Missouri 376 ångfartyg, från 300 till 400 tonns drägt. Det största var det så kallade Canzler of Livington, om 500 tonns drägt.

Amerikanarne voro äfven de första, som begagnade ångfartyg till krigsbruk. Den första ångfregatt i Amerika, och hvilken bygdes 1814, bestod af 2:ne förenade fartyg, hvaraf det ena förde kitteln, det andra maschineriet; vattenhjulen gå emellan båda. Fregatten var försedd med 4 roder, master och segel. Dess