Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/145

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
133

mycken hastighet skall passera igenom den trånga kanalen mellan skeppets båda delar.

Ytterligare har man försökt ångfartyg med tvenne vattenhjul, anbragte på hvar sin sida. Härvid måste deras relativa hastigheter i jemförelse till vattnet vara lika, på det att båda hjulen få utöfva samma kraft på fartyget. Uti motsatt fall skulle det aktersta hjulets verkan blifva mindre fördelaktig; ty sedan det vattnet hvaruti det aktra hjulet rörer sig, har fått en ökad hastighet, förorsakad af det främsta hjulets rörelse, så måste äfven det aktra hjulets hastighet vara större än det främsta. Detta förorsakar en stor afgång både på ånga och bränsle. Det skulle äfven uppstå en stor kraft-förlust, så framt icke hvarje hjul-par hade sin serskildt verkande maschin; och det är ganska troligt, att det aktra hjulet skall komma att förlora en stor del af sin kraft, derföre att det kommer att verka emot en upprörd och ojemn vattenyta, förorsakad af det främre hjulets rörelse.

Nedanstående intressanta tabell, efter uppgift af den första ångmaschins-fabrikant uti New-York, utvisar de efter hans tanke förmånligaste förhållanden, emellan dimensionerna å ångfartyg och deras maschiner, samt emellan maschinen och vattenhjulen. Alla längdmått äro reducerade till Svenskt mått, och tonn-talet till motsvarande Svenska svåra läster.