Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/176

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

164

förbätringar, äfvensom deras användande uppå fartyg, jemte anmärkningar dervid, bifogas en ritning uppå en ångmascbin, efter de nyaste antagne grunder, och sådane som de för det närvarande brukas på de bästa Engelska ångfartyg.

Pl. VII upptager ritning till en maschin om 50 hästars kraft, efter Maudslays sednaste förbättringar, och i likhet med de som komma att begagnas på de i Carlskrona under bygnad varande tvenne boxerings och transport ångfartyg, om 100 hästars kraft hvardera.

AA ångpannan med fyra eldstäder. Pannan består af två delar, så sammansatte, att elden ifrån alla eldstäderna verkar gemensamt genom eldrören, gående genom pannans båda afdelningar. Båda afdelningarne af pannan hafva en gemensam skorsten D och ånglåda E, samt äro gjorde af valsade jernplåtar. F utvisar säkerhetsventilerna.

a l föreställer vef-armen, hvilken bör vara af smidt jern.

b,b,b,b, lagerbockar af gjutit jern.

C cylindern af d:o d:o

d kondensatorn, fyrkantig, af d:o d:o

e balansen af d:o d:o

fff pistonstänger, sidstänger och tvärstycken för cylindern, af smidt jern. Piston kannan är af tackjern, med segmentformiga metallpackningar. Packningar och skoningar för ångventilerna (sliden) blifva af metall.