Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
15

Bäjern, utgaf år 1615 i Frankfurt ett arbete, kalladt: Les raison des forces mouvantes, avec diverses machines tant utiles que plaisantes. Man finner uti nämde verk åtskilliga snillrika uppfinningar, dem sednare mekanici uppgifvit såsom sina. Ibland dessa böra nämnas, hans afhandling att medelst eld lyfta vattnet, öfver dess yta. Detta förklarar han sålunda.

"Det 3:dje sättet att lyfta vatten, är med biträde af eld, hvarigenom man kan tillskapa åtskilliga maschiner; jag vill här anföra blott en. Om en väl lödd kopparkula A, Pl. I fig. 5, hvarpå finnes ett luftrör D, igenom hvilket vatten kan insläppas uti kulan, och ett annat rör BC, som är väl tätt fastlödt vid kulans öfra yta, och dess nedra ända räckande nära till botten deraf, sedan den blifvit genom luftröret D fylld med vatten, och röret väl tilltäppt, sättes öfver eld, så åstadkommer den ångas kraft, som utaf eldens verkan på vattnet blifvit formerad, att allt vattnet uppstiger och uppdrifves genom röret BC, hvarefter ångan utrusar samma väg, och det med stark fart". — Detta var en verklig ångmaschin.

År 1629 utgaf Italienaren Brancas en afhandling om en mascbin, hvarmedelst ett skofvelhjul skulle sättas i rörelse, medelst ånga, ifrån en upphettad och med vatten fyld kula. Pl. I fig. 13 visar dess sammansättning. Denna maschin har blifvit begagnad att drifva en stamppress.