Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/67

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
55

g parallel-rörelsen för luftpumpen.

h vefstången.

i planet-hjulet fästadt på vefstången.

j centrum, eller solhjulet.

k armen till sväng-hjulet, hvarpå solhjulet är fästadt.

l förenings-bögel, som bibehåller planet-hjulet uti sin orbita.

m sväng-hjulet.

n kitteln.

o, o, o eldrör igenom kitteln och på sidan deraf.

p gallret hvarpå bränslet hvilar.

r spjellet.

s skorstenen.

t matare-röret, för att förse pannan med vatten.

u undersöknings-piporna med sina kranar.

v säkerhets-ventilen.

Sjelfva kitteln n, hvaruti vattnet förvandlas till ånga, är merendels gjord af jern, ehuru äfven stundom af koppar. Kittelns botten är konkav, och lågan får slå omkring kittelns sidor igenom rören o, o, samt ledes stundom midt igenom vattnet genom ett rör o, på det att en stor yta af kitteln måtte blifva utsatt för eldens åverkan. Uti några af Watts maschiner är eldstaden ställd midt uti kitteln.

Innan jag fortgår uti beskrifningen af Watts ångmaschin med dubbel verkan, är nödigt att först redogöra huru ångventilerna äro