Sida:Kris i befolkningsfrågan.djvu/27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Övergång till nyliberalismenuttrycker det, hitta på säkra och billiga preventivmedel och sprida dem bland massorna, så vore man i stånd att sätta hela den djävulska befolkningslagen ur funktion. En födelsekontroll vore motsatsen till "lastbar", eftersom den tvärtom förebyggde det samspel av elände och laster, som eljest skulle styra hela förloppet. - Denna tanke är fullkomligt konsekvent från synpunkten av den utilitaristiska moralfilosofi, som vid denna tid i England genomträngt all samhällsspekulation: en handling är varken god eller dålig i och för sig själv, den måste bedömas efter sina resultat med hänsyn till lyckosumman för hela folket.

Den reaktionära vågen höll som sagt på att gå över, och nu var det i stället behov av mera radikala argument även i det borgerliga lägret. Nymalthusianismens utveckling ur malthusianismen representerar för befolkningsfrågans del denna ideologiska omsvängning. Den rena malthusianismen predikade ju för de fattiga något, som erkändes vara praktiskt ogenomförbart: "sedlig avhållsamhet", och hänvisade dem därefter till last och ohjälpligt elände. Alla ekonomiska åtgärder till förbättring av de fattigas betryck voro i alla händelser gagnlösa; de förmådde blott tillfälligt och i ringa mån förskjuta de lastens och eländets dammar, varemot de fattiga alltjämt skulle tvingas av sina egna drifter. Det gällde nu att förändra den politiska tendensen i denna teori, som ursprungligen var utspekulerad såsom ett fränt konservativt argument, till att bättre passa den nu ånyo försiktigt radikala orienteringen. Och då måste preventivmedlen nödvändigt mobiliseras. Tvärtemot Malthus blev alltså nu lösenordet: tidiga äktenskap men en rationell barnbegränsning inom äktenskapen. Genom en barnbegränsning skulle dels de fattiga klassernas läge omedelbart förbättras och dels förutsättningar skapas för att en välfärdspolitik skulle kunna genomföras utan att följas av en folkökning, som i efterhand utslätade dess verkningar å de fattigas levnadsstandard.