Sida:Kris i befolkningsfrågan.djvu/327

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


SAKREGISTER

Abort, se ssk. 45 not, samt missfall o. fosterfördrivning.

Animaliska produkter 157-159, 167, 177, 179-180, 228-229.

Antikonceptionella medel, se preventivmedel.

Arbetarimmigration 106-110.

Arbetseffektivitet 183-187, 205-211, 215-216, 277-284.

Arbetsförmåga, nedsatt 185-186, 207-209, 211-217, 225, 269-270.

Arbetslön, se löner.

Arbetslöshet 8, 10, 24-25, 65, 164-168, 180, 184-187, 196, 210, 212-217, 285, 312-314, o. arbetstidsnedsättning 183-184, o. förtidspensionering 184-185, o. levnadsstandard 166-168, se även ungdomsarbetslöshet.

Arbetsodugliga 207-209, 211-216, 225.

Arbetsovilliga 213-214.

Arbetsreserv 181, 237.

Arbetstid, förkortad 183-184, 211.

Asocialitet 13, 73, 145, 166, 190-192, 209-210, 214-225, 234, 263, 267, 304, 322.

Avgångsålder 185-187.


Barnavård, se bostadspolitik, hälsovård, näringsstandard, uppfostran, utbildning etc.

Barnavårdscentraler 251-254.

Barnbegränsningsmotiv 87, 135-136, 142, 144, 150-151, 165, 169-172, 174, kostnader 113, 188, 201-204, 228, 242, 284-285, 304, 308, 316, hindersamhet 114, 305, 308, 311, 316, se även fruktsamhet, födelsekontroll.

Barnbespisning 202, 227-229, 304.

Barnförsäkring 193-201.

Barnförsörjning 11, 113-114, 174-175, 188-204, 228, 236, 242, 282, 284-285, 299, 304, 316-317.

Barnkammarskolor 202, 227, 298-309.

Barnkompensation, se barntillägg.

Barnkrubbor 202, 306-307.

Barnpensionering 198-201.

Barntillägg, till lönen 193-198. statligt 198-201.

Befolkningsoptimum 60-66, 96-98, 171.

Befolkningsstatistik 82-85, önskemål 100-101, 119.

Befolkningsutvecklingen 82-101.

Behovslön 193-198.

Bentham, J. 18, 20.

Bildningsrörelsen 211, 273-276.

Biologisk teori, Malthus o. Pearl 56-60, rasbiologi 66-78, 190-191, 223-224.

Bondeklassen, se landsbefolkningen.

Bostadsförhållanden 125-151, 233-237, stad 125-145, land 145-151, de psykiska skadeverkningarna 233-235.

Bostadspolitik 34, 101, 125, 135-142, 181-183, 229-238, 249-250, 285, 307-308, subvention 137-139, 233, 236, upplysning 236-237, 249-250.

Bostadssociala utredningen 134, 141, 230.

Bostadsstatistik 125, önskemål 125.

Bostadsutredningen för landsbygden 146, 230.