Sida:Kris i befolkningsfrågan.djvu/328

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Bostadsövervakning 230-237, 249. Byggnadsproduktion 134, 136-138, 140, 181-183, 237.


Clarté, bostadsundersökningar 149, 150.


Dahlberg, G. 221-222. Davidson, D. 30 n., 33-36. Degenerationsfaran 36-37, 75, 222. Douglas, P. 199 n. Duglighetskraven, stegrade, se effektivitetskrav.


Edin, K. A. 44-55, 57, 58, 99, 315.

Effektivitetskrav 185-186, 205-211, 225, 270-283.

Egendomskonservatism och -radikalism 16-28, 323, 325.

Emigration 82, 101, 106, 109, 323.

Engels, F. 25.

Eugenik, se rashygien.

Expansion och sammandragning av hushållningen 104-105.

Exportmöjligheterna 175-180, 228-229.


Fackföreningsrörelsen 165, 206-207, 210, 216-217, 280-281.

Familjelön och -tillägg 193-198.

Familjen 11, 87, 93, 99, 112-117, 174, 188-203, 286-325,. bonde-o. hantverks-, den förkapitalistiska, patriarkaliska 289-296, 309-311, 320, 1800-tals-, upplösningstidens 79, 289, 291, 294-303, 310-312, 317-319, 322, den barnrika 128-129, 136, 138, 145, 190-193, 236.

Fastighetsspekulation 140, 238.

Flodström, I. 30 n., 36-37.

Folkmängden, förändringar 82-83.

Folkräkningen 101, 105, 119, 313.

Fosterfördrivning 35, 39, 42-55, 86, 191, 220, omfattning 43-49, legalisering 42, 49-55, indikationer 50-54.

Frihetsuppfostran 264-266.

Fruktsamhet o. levnadsstandard 21-23, 25-28, 56-60, 65, 99, 113-114, 134-136, 142, 150-151, 162, 169-172, 187, den utom-äktenskapliga 83-84, 92-94, se även barnbegränsning, födelsekontroll, ogifta mödrar etc.

Fruktsamhetsdifferenser, sociala 57-58, 67, 73, 87-92, 315, stad o. land 88-92, Norrland 162, olika åldrar 92, o. kvinnornas förvärvsarbete 314-316.

Fruktsamhets premiering 11, 188.

Fruktsamhetstalet, def. 83.

Fruktsamhetsutveckling 8, 10, 82-101, 162.

Födelsekontroll 8, 23, 26-55, 79, 86, 135, 142, 150, 162, 172, 191, 220, se även nymalthusianism, barnbegränsning.

Födelsetalet, det allmänna, def. 83.

Fördelningspolitik 11, 16, 52, 112, 114-116, 174-175, 188-204, 228, 278, 284, 299, 304, 316-317, 324.

Förmögenhetsfördelningen 105, 119-123.

Försörjningsproblemet, se produktionspolitik, barnens, se barn-försörjning, åldringarnas 103-104.

Förtidspensionering 185-187.

Föräldrauppfostran 41, 257.


Gifta kvinnor i yrkesarbete 209, 309-317.

Godwin, S. 19, 23.

Göteborgsutredningen 141, 143, 230, 236.


Hammarskjöld, C. G. 30 n., 32-33, 34.

Hemmamarknadsnäringar 176-183.

Hertzberg, G. 162-163.

Hofsten, N. von 221 n., 222.

Husligt arbete, rationalisering 210, skyddat från konkurrens 209, 310, onödigt tillskapat 311-312.

Hyresutvecklingen 139-141, 155 n.

Hälsovård 225-226, 238-260, socialiserad för barnen 202, 250-257, se även psykisk hälsovård, näringsstandard, bostadsförhållanden.