Sida:Kris i befolkningsfrågan.djvu/330

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Läkarutbildning 191, 241, 248-249, 253, 255, 257.

Lärarutbildning 257-260, 308.

Löner, olika klassers 118-125, 278, arbetarnas 121-124, efter försörjningsplikt 193-198.


Malthus, T. R. 17-28, 56, 117.

Malthusianism 15-28, 56, 323.

Marknadslön 194-196.

Marknadsrationalisering 180, 182-183.

Marx, K. 19, 21, 24-25, 56, 62.

Medborgarfostran 273-276, se även social fostran,

Medicinalstyrelsen 249, abortundersökningar 44-55, norrlandsundersökningen 153, 161, 227-228, 234.

Mentalhygien, se psykisk hälsovård.

Mill, J. St. 18, 28, 60.

Minimilön 194.

Missfall, spontan abort 44-49.

Möderskapsunderstöd 201.

Moral och befolkningsfråga 7, 9, 13, 23, 26-38, 41, 51-53, 79-80, 95, 112, 286-289.

Myrdal o. Ahrén, se "göteborgsutredningen".

Mödraskydd 52, 54, 198, 201.


Nativitet, se fruktsamhet, födelsetal.

Nettoreproduktionstal def. 84.

Norrlandsundersökningen 153, 161-162, 227-228, 234.

Nursery schools, se barnkammarskolor.

"Nya skolan" 264-266.

Nymalthusianism 8, 10, 12, 26-55, 79, 87, 94-96, 111-112. 116, 323, Sverige (Wicksellstriden) 28-38, aktuella reformkrav 39-55.

Nyström, B. 148.

Näringsstandard 151-164, 202, 226-229, 285, 304, olika klasser 154-160, olika familjestorlek 155-160, inom familjen 162-164. socialpolitisk uppgift 202, 227-229, 304, pedagogisk uppgift 164, 226-227.


Ogburn, W. F. 62-63.

Ogifta mödrar 51-52, 223, 315, se även utomäktenskaplig fruktsamhet.


Patriarkalisk, samhälle o. Familj 207-208, 289-296, 309-311, 320.

Pearl, R. 58-60.

Pedagogik, program 264-269, 293, 301-305.

Pensionering, se barnpensionering,

förtidspensionering. Pettersson, A. 148.

Place, F., 26.

Planhushållning 175-187, 263, 321-322.

Poliklinikväsen, offentligt 240-245.

Preventivlagen 39-42, 50, 54, 112, 190, 249.

Preventivmedel, se födelsekontroll. Prisrabatter, för barnrika familjer 202, 227-229.

Produktionspolitik 11, 103-104, 112, 115-116, 175-188, 213, 228-229, 237-238, 285, 324.

Profylaktisk socialpolitik 11, 203-204, 205, 217-285, 286, 298-309, 317, 319-321.

Psykisk hälsovård 202. 233-235, 255-260, 269-270, 304.

Psykoteknik o. yrkesval 279-281.


Radikal inställning 8, 10, 11, 12, 16-30, 55, 79-80, 111-112, 116-117, 213, 320-324.

Rashygien 37, 66-78, 190-191, 218-224. Rathbone, E. 199 n.

Rationalisering 180-182, 205-211, se industrialisering, teknik.

Reproduktionstal, def. 84.

Rousseau, J.-J 265.