Sida:Kris i befolkningsfrågan.djvu/329

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Immigrationsfrågan 106-111, immigrationsspärrar 106-107, arbetarklassens inställning 106-107, skandinavisk 109-110, flyktingar 110-111.

Indikationer, för fosterfördrivning 50-54, 191, 220.

Individualism 16, 116, 231, 262-269, 299-300, 304, 319-325, se även liberalism.

Industrialisering 87-92, 113-117, 205-217, 264, 273, 294-296, 309-312, 316, 320-322.

Inkomst, olika klasser 118-124, o. barnförsörjning 188-204, inkomststatistik 119, inkomstutjämning se fördelningspolitik, se även levnadsstandard.

Inkomststandard och nativitet, se fruktsamhet.

Intelligensskillnader, mellan klasser 68-76.

Internationell omflyttning 106-111.


Johansson, A. 134, 150.

Johnsson, O. ("lundautredningen") 141, 143, 236.

jordbruket 90-92, 168-169. Jordbrukspolitik 101, 152, 169, 177-181, 228-229. 238.


Kautsky, K. 25.

Kindergarten 202, 306-307, se även barnkammar skolor.

Klassbiologi 66-78, 223-224.

Klasscirkulation 73-77, 113, 273, 276-284, se även yrkesrörlighet.

Klasslösa, degenererade 74-75, 224-225.

Kollektivism 262-269, 275-276, 319-324.

Konkurrens o. effektivitetskrav 206-211, o. uppfostran 262-264.

Konservativ inställning 9, 12-14, 16-25, 31-38, 53, 80, 111, 213, 295, 309, 310, 313, 320-324, se även liberalism.

Konstant befolkning, villkoren för 84. 97, 170, 173-174.

Konsumtionsenhet, def. 155 n.

Konsumtionsreserv 158-159, 176-181, 228-229.

Konsumtionsval 139, 203, 231, 299.

Kontraception, se födelsekontroll.

Kontraselektion 36-37, 75.

Kostnad för barnen, se barnförsörjning, barnbegränsning, fördelningspolitik.

Kriminell abort, se fosterfördrivning.

Krisåtgärder 169, 175, 179, 183-187, 215.

Kvinnornas förändrade ställning 24, 28, 51-52, 114, 163-164, 209-210, 290-291, 296-298, 299, 303, 308, 309-314, 317-319.


Landsbefolkningen, inkomster 121-122 124, 168-169, nativitet 88-92, bostadsförhållanden 145-151, skolproblem 271, 272-275, bondeindividualismen 320.

Lekstugor, lekskolor, se barnkammarskolor.

Levnadskostnadsstatistik 152, 178, önskemål 153, 167, 178.

Levnadsstandard 22, 25-28, 56-60, 99, 113, 118-172, inkomster 118-125, 158-160, bostadsstandard 125-151, näringsstandard 151-164, o. arbetslöshet 164-169, o. barnbidrag 199, strävan att stegra 113, 118, 169-172.

Liberalism 16-28, 61-63, 96, 98, 116, 135. 140, 144-145, 231, 263-266, 275, 320-325, se även individualism.

Linders, F. J. 97.

Livsmedelskonsumtion 151-164, 167-168, 177-180, 226-229, statistik 152, 178, önskemål 153, 154, 167.

Livsmedelsprocent, def. 154.

Ljunggren, C. A. 234.

Locke, J. 265.

Lundautredningen (Johnssons) 141, 143, 236.

Lundberg, E. 158.

Läkare, privatpraktik o. poliklinikväsen 240-245, tjänsteläkare 245-257.