Sida:Kris i befolkningsfrågan.djvu/57

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Fruktsamheten i olika socialklassermotsatt samband framträtt mellan levnadsstandard och befolkningsstorlek. Under de sista decennierna ha ju fruktsamhetstalen sjunkit så mycket kraftigare än dödlighetstalen, att födelseöverskottet minskats medan levnadsstandarden varit i starkt stigande.

I dessa färska erfarenheter har man då ofta sökt stöd för en allmän teori rakt motsatt den malthusianska: en stegrad levnadsstandard skulle leda till en minskad befolkningsökning (på grund av att därvid fruktsamhetstalen bringas att falla starkare än dödlighetstalen). Vid sidan av den redan nämnda historiska erfarenheten har man vid denna teoris uppställande även litat till den allmänna erfarenhet man haft öm fruktsamhetens höjd i olika inkomstklasser. Det enda de rika inte ha är barn, och det enda de fattiga ha är också barn, som denna antimalthusianska teori en gång tillspetsats.

Genom byråchefen Edins synnerligen märkliga undersökningar rörande socialklassfruktsamheten i vissa svenska storstadssamhällen samt en del likartade undersökningar, som företagits även i utlandet, ha vi emellertid fått anledning att sätta frågetecken även för denna antimalthusianska teori.[1]

Åtminstone i samhällen, där en huvudpart av befolkningen för längre tid tillämpat en långtgående födelsekontroll, vill det faktiskt synas, som om fruktsamheten vore relativt högre i de högre social- och inkomstklasserna än i de lägre i stället för tidigare tvärtom. Den negativa korrelationen mellan fruktsamhet samt inkomst och social nivå skulle blott gälla själva den dynamiska process, varunder födelsekontrollen befinner sig i utbredning. Den skulle blott beteckna en verkan av den "sociala tyngdlagen": att födelsekontrollen börjar i de högre lagren och därför ännu ej hunnit sjunka ned i de lägre. När rörelsen nått botten – vid väsentligt lägre genomsnittlig fruktsamhet – skulle korrelationen

  1. Edin har ett större sammanfattande engelskt arbete under utgivning. Se tills vidare i första hand: "Födelsekontrollens inträngande hos de breda lagren", Ekonomisk tidskrift 1929 och "The fertility of the social classes in Stockholm" i Problems of Population. London 1932.