Sida:Kris i befolkningsfrågan folkupplaga.djvu/115

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
113
UTRYMME FÖR FORTSATT BARNBEGRÄNSNING

Utrymme för fortsatt barnbegränsningblott för frågan om hur en positiv befolkningspolitik skall inriktas. Det finns knappast anledning att tänka sig att utvecklingen av egen kraft skulle vända, så att giftermålsfrekvensen stege och fruktsamhetsfrekvensen därigenom påverkades. De befolkningspolitiska åtgärder, som samhället eventuellt skulle vilja vidtaga, kunna däremot ställa sig något olika beroende på om man finner det lättare att påverka äktenskaps ingående eller fruktsamheten direkt.

Lägger man samman allt det, som här framhållits, synes tillräckligt stöd finnas för det påståendet, att vi för de närmaste decennierna med största sannolikhet ha att i Sverige motse ett fortsatt fall av fruktsamheten och ett av detta skäl orsakat än starkare fall av födelsetalen än det som redan på grund av den nu rådande abnorma åldersfördelningen måste inträda. Barnantalet kommer att minskas, både emedan kvinnornas fruktsamhet sjunker och emedan antalet kvinnor i den fruktsamma åldern minskas.


Skola fruktsamhetstalen stanna i sitt fall och i så fall var?

Om denna förutsättning antages vara hållbar, vilket vi hålla för troligt även av skäl, som i denna boks fortsättning och framför allt i dess avslutningskapitel skola fullständigare beröras på tal om själva arten av familjestrukturens kraftigt pågående förändring, blir nästa fråga, var fruktsamhetstalen komma att stanna i sitt fall, om de nu överhuvudtaget stanna.

Nymalthusianerna på åttiotalet och kring sekelskiftet ha av naturliga skäl icke närmare sysslat med denna fråga. De befunno sig i en situation, där de sågo folk leva uselt och föda orimligt stora barnkullar, och där årligen tiotusentals drevos till emigration. Inför denna aktuella situation bringades de att propagera födelsekontroll. Att denna befolkningspolitiska inställning var behjärtad och riktig, det inses nu av människor långt in i det konservativa lägret. De gamla nymalthusianerna

8. – Myrdal, Kris i befolkningsfrågan.