Sida:Kris i befolkningsfrågan folkupplaga.djvu/205

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
203
MOTIVEN FÖR BARNBEGRÄNSNING

Motiven för barnbegränsningDen är den självklara utgångspunkten för hela vår fortsatta undersökning. Den moderna familjens så småningom inträdande sterilitet räkna vi såsom ett allvarligt ont ej blott ur allmänt befolkningspolitisk synpunkt utan även med hänsyn till de enskilda människornas levnadslycka. En familj utan barn blir stundom ingenting annat än ett konkubinat, genomsnittligt sett är den en instabil och psykologiskt förkrympt form av livsgemenskap, blott undantagsvis kan den utgöra grundvalen för ett fullvärdigt liv. Med ett barn blir den dessutom ett svårartat, i de flesta fall pedagogiskt olösligt uppfostringsproblem.

Denna familjens desorganisation, som dessutom visar sig på många andra sätt än i dess inträdande sterilitet, framträder i vårt land såsom ett alltmera tydligt faktum. I sista hand är det mot denna familjens desorganisation som de socialpolitiska strävandena böra inriktas. Och det finns för oss ingen anledning att förtiga, att vi för dessa strävanden se ett vidare samhälls- uppbyggande mål än det enbart befolkningspolitiska att upprätthålla folkstammen.

Denna benägenhet att bilda familj och att föda barn – och framför allt det sista – har nu bringats under rationell kontroll: människor väga skälen för och skälen mot och välja om de vilja ha barn eller icke. I närvarande läge är det då viktigast att studera de avhållande motiven, vilka nu till skillnad från förr blivit verksamma i den grad att barnbegränsningen förlöpt till en för familjens harmoni och folkstammens uppehållande skadlig ytterlighet. I en mycket allmän och sammanfattande formulering, skulle dessa motiv sådana de i de individuella familjerna framträda kunna sammanfattas ungefär sålunda: barnafödande är förbundet med obehag och risker för den kvinnliga parten, vållar avbräck i hennes arbete och övriga livsföring, är tillfälligt hindrande för ett tillfredsställande sexualliv, medför därför fara för trohetsförhållandet inom äktenskapet; barnafödande innebär vidare en mycket betydande kostnadsökning i familjebudgeten, som förnimmes desto mera