Sida:Kris i befolkningsfrågan folkupplaga.djvu/399

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
397
SAKREGISTER

SAKREGISTER


Abort, se fosterfördrivning. Termen inefattar dels provocerad abort, legitim eller kriminell, d. v. s. fosterfrödrivning, dels spontan abort, d. v. s. missfall.

Animaliska produkter 182–185, 193, 217, 219–220, 268.

Antikonceptionella medel, se preventivmedel.

Arbetarimmigration 129–134.

Arbetseffektivitet 223–227, 245–252, 254, 319–321, 326.

Arbetsförmåga, nedsatt 225–226, 247–249, 251–257, 265, 312.

Arbetslön, se löner.

Arbetslöshet 8–10, 33–33–34, 73–76, 92, 165, 186, 190–195, 213, 215, 216, 220, 223, 224, 227, 236, 239, 250, 253–255, 278, 331, 333, 373–375, – och arbetstidsnedsättning 223–224, – och förtidspensionering 224–225, – och levnadsstandard 190–195, – och kvinnorna 373–374, 378.

Arbetsodugliga 227, 245, 247–252, 254–257, 264–266.

Arbetsovilliga 247, 253.

Arbetstid, förkortad 44, 223–225, 251.

Asocialitet 13, 83, 169, 192, 231, 233, 244, 247, 248, 250, 252–266, 274, 295, 304, 361, 393.


Barnavård, se bostadspolitik, hälsovård, näringsstandard, uppfostran, utbildning etc.

Barnavårdscentraler 291–294.

Barnbegränsningsmotiv 96–97, 105–106, 117, 137–138, 141, 159, 166, 168, 175, 195–1998, 203–208, 228–229, 243, 327, 334–335, 377, 381, 389, kostnader 137–138, 207–209, 228–229, 268, 282, 381, hindersamhet 137–138, 207, 368, 383, se även fruktsamhet, födelsekontroll.

Barnbespisning 242, 243, 267–268, 361.

Barnförsäkrning 213, 235–238.

Barnförsörjning 11, 138, 141, 148, 160–161, 174–175, 178, 180, 185, 194, 206–207, 208–213, 232, 233–243, 268, 276, 282, 324, 326–327, 356–357, 364, 376, 382.

Barnkammarskolor, 242, 243, 267, 358, 360–368, 376, 379, 382.

Barnkompensation, se barntillägg.

Barnkrubbor 242, 360, 363–365, 379.

Barnpensionering 212, 233–242, 382.

Barntillägg, till lönen 212 233–238, 382, statligt 91, 232, 238v242, 382.

Befolnkingsoptimum 70–76, 115–118, 196–197.

Befolkningsstatistik 17, 93, 99–102, 142, önskemål 123–124.

Befolkningsutvecklingen 99–124, 125.

Behovslön 211–212, 233–238.

Bentham, J. 27, 29.

Bildningsrörelsen 19, 251, 317, 318.

Biologisk teori, Malthus och Pearl 33, 66–70, rasbiologi 76–88, 231, 262–264.

Bondeklassen, se landsbefolkningen.

Bostadsförhållanden 15, 92, 148–175, 193, 195, 211, 240, 269–275, 366, stad 148–169, land