Sida:Kris i befolkningsfrågan folkupplaga.djvu/400

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
398
SAKREGISTER

169–174, psykiska skadeverkningarna 159, 273–275.

Bostadspolitik 43, 124, 148, 159, 160–164, 175, 212, 214, 221–222, 242, 243, 269–278, 290, 366–367, subvention 160–162, 244, 273, 274–278, 331, bostadsuppfostran 162, 276–277, 290.

Bostadssociala utredningen 149, 164, 270.

Bostadsstatistik 148, 162, 169, 172, önskemål 148.

Bostadsutredningen för landsbygden 169, 270 n.

Bostadsövervakning 244, 248, 270–273, 277, 286, 289.

Byggnadsproduktion 157–161, 169, 221–222, 277–278.


Cassel, G. 22, 122, 214, 378.

Clarté, bostadsundersökningar 173–174.


Dahlberg, G. 261.

Davidson, D. 29 n., 42–45.

Degenerationsfaran 45–46, 83–84, 261–262.

Douglas, P. 239 n.

Duglighetskraven, stegrade, effektivetetskrav.


Edin, K. A. 22, 57, 67, 68, 118, 375.

Effektivitetskrav 205, 223, 225, 226, 246–251, 254, 265, 302, 312, 319, 321.

Egendomskonservatism och -radikalism 25–37, 393.

Emigration 99–100, 123, 124, 129–130.

Engels, F. 34.

Eugenik, se rashygien.

Expansion och sammandragning av hushållningen 125–128.

Exportmöjligheterna 216, 217, 221, 269.


Fackföreningsrörelsen 43, 190, 246–248, 250, 256–257, 319, 322–323.

Familjelån och -tillägg 212, 233–238, 382.

Familjen 11, 15, 21–22, 89, 94, 104–106, 113, 136–140, 165, 189, 203, 211, 229–244, 273–274, 290, 325, 334–395, bonde- och hantverks- (den förindustriella, patriarkaliska) 233, 247, 248, 341–348, 350–351, 369–370, 390, 1800-tals- (övergångstidens, upplösningens) 348–349, 370, 387–389, 390, 393–394.

Fastighetsspekulation 163–164, 169, 278.

Flodström, I. 39 n., 45–46.

Folkmängden, förändringar 99–100.

Folkräkningen 123, 128, 142, 372.

Fosterfördrivning 23, 49, 56–63, 104, 112, 232, 260, 289.

Frihet och tvång 354–356.

Frihetsuppfostran 304–308.

Fruktsamhet och levnadsstandard 8–9, 22, 23, 33–34, 36–37, 66–70, 73–74, 118, 137, 141, 148, 153, 156, 157–160, 168, 174, 180–181, 183, 187, 195–198, 207–209, 227, 327, 328, den utomäktenskapliga 59–60, 111–112, se även barnbegränsning, födelsekontroll etc.

Fruktsamhetsdifferenser, sociala 51–52, 67–68, 77, 83, 88, 106–107, 118, 375, stad och land 106–1008, Norrland 106, 187, olika åldrar 110–111, gifta och ogifta 111, – och kvinnornas förvärvsarbete 375–376.

Fruktsamhetspremiering 11, 228.

Fruktsamhetstalet, def. 100.

Fruktsamhetsutveckling 8, 10, 21, 48, 100–113, 116, 195, 201, 207.

Födelsekontroll 8, 13, 14, 32, 36–49, 63, 66, 104, 112, 125, 158–159, 166, 174, 187, 196–197, 204, 231, 260, se även nymalthusianism, barnbegränsningsmotiv, befolkningsutveckling.

Födelsetalet, det allmänna def. 100.

Fördelnignspolitik, 27–28, 61, 136, 138–140, 208, 268, 282, efter