Sida:Kris i befolkningsfrågan folkupplaga.djvu/402

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
400
SAKREGISTER

Konservativ inställning 7, 9–10, 12, 19–20, 23, 25–35, 39–48, 64, 90, 114, 135, 136, 138–139, 253, 350, 380–382, 392.

Konstant befolkning, villkoren för 101–102, 116, 196, 199–200.

Konsumtionsenhet, def. 180 n.

Konsumtionsreserv 183–185, 216, 217–221, 268–269.

Konsumtionsstatistik 176–178, 216, önskemål 178, 218.

Konsumtionsval 164, 176, 181, 243–244, 271–272, 354–357.

Kontraception, se födelsekontroll.

Kontraselektion, rasbiologisk 45–46, 83–84.

Kostnad för barnet, se barnförsörjning, barnbegränsningsmotiv, fördelningspolitik.

Kriminell abort, se fosterfördrivning.

Krisåtgärder 194, 215, 219, 223–225, 255.

Kvalitet, folkmaterialets 11, 76–88, 205, 206, 229, 239, 244, 245–333 (se särskilda rubriker), 354.

Kvinnornas förändrade ställning 23, 33, 37, 137–138, 188–189, 249, 250, 342–344, 348, 351–353, 359–360, 364, 368–387.


Landsbefolkningen, nativitet 106–110, inkomster 144, 194–195, 236, bostadsförhållanden 169–174, 270–271, livsmedelskonsumtion 181–182, skolproblem 313–315, bondeindividualismen 390–391.

Lekstugor, lekskolor, se barnkammarskolor.

Levnadskostnadsstatistik 176–178, 217, önskemål 178, 218.

Levnadsstandard 21, 23, 33, 66–70, 124, 129, 137, 141–198, 207–209, 211–214, 216, 218, 220, inkomster 141–148, bostadsstandard 148–175, näringsstandard 175–190, – och arbetslöshet 190–195, – och barnbidrag 239, strävan att stegra 137, 141, 195–198, 204, 380, se även fruktsamhet och levnadsstandard.

Liberalism 18, 19, 20, 25, 34, 35, 70–71, 115–118, 122, 140, 158, 159, 163–164, 201, 207–208, 210, 271, 303, 306, 332, 355, 381, 393, se även individualism.

Linders, F. J. 116.

Livsmedelskonsumtion 179–185, 192–194, 242.

Livsmedelsprocent, def. 179.

Ljunggren, C. A. 274.

Lundautredningen (Johnssons) 164, 166, 168, 276.

Lundberg, E. 183.

Läkare 46–47, 54, privatpraktik och poliklinikväsen 280–285, tjänsteläkare 285–294, 296–297.

Läkarutbildning 281, 284, 285, 288–289, 294, 295, 296.

Lärarutbildning 297–300, 313, 368.

Löner, olika klassers 146–147, 218 n., 223, 320, efter försörjningsplikt 211, 229, 233–238.


Malthus, T. R. 26–37, 66, 140.

Malthusianism 24, 25–35, 66–70, 195, 391.

Marknadslön 234–235.

Marknadsrationalisering 222–223.

Marx, K. 28, 30, 33–34, 66, 72.

Marxism 20.

Medborgarfostran 315–318, se även social fostran.

Medicinalstyrelsen 286, 289, abortundersökningar 47, Norrlandsundersökningen 177, 178, 186–187, 267–268, 274.

Mentalhygien, se psykisk hälsovård.

Mill, J. St. 27, 35, 37, 70.

Minimilön 235.

Moderskapsunderstöd 241–242.

Morel och befolkningsfråga 7, 9, 12–17, 22, 32, 36, 37–48, 51–53, 54, 60–62, 89, 96, 114, 138, 140, 202–206, 210, 214, 309–312, 327–328, 331–333, 335–341.

Motiv, se barnbegränsningsmotiv.