Sida:Kris i befolkningsfrågan folkupplaga.djvu/401

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
399
SAKREGISTER

familjestorlek 11, 208–212, 214, 228–244, 325, 326, 329, 330, 354, 368, 376, 386, klassmässig 11, 208, 238, 242, 243, 320–321, 326.

Förmögenhetsfördelningen 128, 143–146.

Försörjningsproblemet, se produktionspolitik, barnens, se barnförsörjning, åldringarnas 119–122, 124, 126, 201, 256, 276.

Förtidspensionering 224–227.

Förvärvsarbete och äktenskap 241–242, 250, 363, 372–380.

Föräldrauppfostran 51, 267, 297, 307, 309–312, 316, 358, 383.


Gifta kvinnor, i hemarbete 188–190, 249–250, 363, 369–371, 380–382, 385–387, i förvärvsarbete 241–242, 363, 371–380.

Giftermålsfrekvens 112, 374–376, 3880.

Godwin, S. 28, 32.

Göteborgsutredningen 164, 165, 166, 270, 276.


Hammarskjöld, C. G. 39 n., 41–42, 43.

Hemmamarknadsnäringar 216–223.

Hertzberg, G. 187–188.

Historiska analogier 90–91.

Hofsten, N. von 262.

Husligt arbete, rationalisering 188–190, 249–250, 348, 351, 360, 370–371, 380, 385, skyddat fårn konkurrens 249–250.

Hyresutvecklingen 163–165, 179 n.

Hälsovård 103, 186, 212, 214, 242, 243, 265, 267, 268, 270, 278–300, socialiserad för barnen 242, 282, 290–297, 330, se även psykisk hälsovård, näringsstandard, bostadspolitik, bostadsövervakning.


Immigration 9, 99, 130–134, 135, immigrationsspärrar 130–134, arbetarklassens inställning 130–132, skandinavisk 133–134, flyktingar 134.

Indikationer, för abort 58–61, 232, 260.

Individualism 13, 15, 17, 140, 204–205, 271, 301, 303–310, 327, 334–337, 354, 359, 361, 386, 390, 392–395, se även liberalism,

Industrialisering 29, 105–108, 136–138, 141, 187, 204, 214, 216, 245–252, 304, 306, 318, 341, 347, 351–353, 369–370, 372, 392, 394.

Inkomst 142–143, olika klasser 144–148, 177, 320–321, – och barnförsörjning 148, 180, 212, 228–229, 237–238, inkomstutjämning, se fördelningspolitik.

Inkomst per konsumtionsenhet, def. 180.

Inkomststandard och nativitet, se fruktsamhet.

Inkomststatistik 141–142.

Intelligensskillnader, mellan klasser 21, 78–82.

Internationell omflyttning 129–134, 135.

Internationella analogier 91–94. 117–118.


Johansson, A. 22, 158, 174–175.

Johnsson, O. ("lundautredningen") 164, 166, 168, 276.

Jordbrukspolitik 109, 124, 176, 194–195, 212, 217–221, 278, 331.

Jordbruksprodukterna till barnen 212, 217, 268–269, 331.


Kautsky, K. 34.

Kindergarten 242, 360, 364, se även barnkammarskolor.

Klassbiologi 76–88, 231.

Klasscirkulation 78, 83–86, 127, 242, 318–326, se även yrkesrörlighet.

Klasslösa 84–85.

Kollektivism 246, 301–304, 309, 343, 386, 392–393.

Kommunindelning 287–288.

Konkurrens och effektivitetskrav 29, 246–252, 256, 265, – och uppfostran 302–304.