Sida:Kungörelse 8-2-1814.djvu/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
Norrmän!

Konungen af Danmark har, genom en, den 14 ſiſtledne Januarii i Kiel afſlutad formelig Freds-Tractat, för Sig och Dess efterträdare på Danska Thronen, samt för everdeliga tider, afträdt til Oss och Wåre Efterträdare till Sveriges Krona, alla Dess rättigheter och Titlar på Konunga-Riket Norrige, samt, i följe af denna afträdelse, frikänt Eder från den Tro- och Huldhets-Ed, J aflagt till Hans Kongl. Danska Maj:t och Danska Kronan.

Svenska Trupper skola därföre beträda Edra Gränsor. Emottagen dem med lugn och förtroende. De komma som Bröder, som Soldater af samma Folk, beſtämdt af naturen att vara förenadt[.] Hvarje främmande Folkslag, som kunde hota Eder Fosterbygd, skulle vilja röfva Eder egendom och kränka Edra rättigheter: Svenska Soldaten, Ättling af

Nordmænd!

Ved den i Kiel den 14 Januarii ſluttede Fred, har Kongen af Danmark, for Sig och Sine Efterkommere paa Danmarks Throne, uigienkaldelig og till evige Tider afſtaaet till Os og Vore Efterfölgere paa Sverigs Throne alle Sine Rettingheder og Titler paa Kongeriget Norge; og har i Fölge denne Afſtaaelse lösgifvet Eder fraa den Eed, som J have svoret Danmarks Konge og Krone.

Som en Fölge häraf vil Svenſke Tropper ofvertræde Eders Grænser. Modtag dem med Roelighed og Tillid. De komme som Brödre, som Soldater af et, efter Naturens Bud, fælleds Folk. Den Fremmede, der kunde true Eders Foſterjord, ſkule vel ville röve Eders Eiendomme, Eders Rettigheder: men Svenſke Soldater — der nedſtamme fra samme