Sida:Kungörelse 8-2-1814.djvu/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

samma stam som Norriges Folk kommer för att befästa Edra Rättigheter och Eder Frihet.

Wår General-Gouverneur skall påkalla de mest ansedde Mäns insigter ibland Eder, för att, till Wår pröfning och stadfästelse förelägga förslaget till en Stats-Författning, lämpad efter Edra behof och som kan trygga Eder sällhet.

Wi utlofve Eder i förväg, att denna Statsförfattning skall hvila på de tvenne skönaste rättigheter, som tillhöra ett tappert och ädelt Folk, att den yttra sig genom sina Fullmägtige och att beskatta sig sjelf.

Sådan är Wår afsigt, Norrmän; Wårt hjerta äger ej annat föremål än att bereda Edert väl. Wår Kärälskelige Herr Son, Generalisimus för båda Rikens Krigsmagt till Lands och Sjöss, som i detta ögonblick strider för Folkens frihet och sjelfständighet, skall veta högakta dessa rättigheter hos Eder. Han

Forfædre som J — vil derimod bringe Eder Rettigheder og Friehed.

Vor General-Gouverneur vil derfor höre Eders meeſt agtede Mænd, for derefter att kunne forelægge Os, til Vor Stadfæſtelse, et Forſlag til en Conſtitution, der svarer til Eders Behov, og beſkytter Eders Lykke.

J Forveyen garantere Vi Eder, at Grundvolden till denne Conſtitution ſkal lægges paa de tvende ſkjönneſte Rettigheder, et frit og bravt folk bör have — National-Representation og Beſkattnings-Rettighed.

Nordmænd! Disse ere Vort Hjertes Önſker, ƨom ej har andet Öjemeed end at gjöre Eder lykkelige. Vor meget elſkede Sön, Generalisſimus over begge Rigers Land- og Söe-Magt, som i dette Öjeblik kæmper for Nationers Uafhængighed og Friehed, vil bære Agtelse for Eders, og er med Hensyn til Eder beſiælet af