Sida:Kungl Svenska vetenskapsakademiens handlingar vol XVI.djvu/103

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
87
1755. Apr. Maj. Jan.

detta ämne, gjorde på Lands-bygden, hvarest Naturens ordning minst i detta målet rubbas. Dem väntar hela den uplysta verlden ifrån Sverige, hvarest inrättningen til deras ärhållande och fortsättande är stäld på så lätt och redig fot.

At ndvika vidlyftighet, och på det hvar och en, som behagar, må hafva tilfälle at sjelf deröfver göra sina anmärkningar, vil jag ställa Halleys, Kersebooms, Deparcieux och Simpsons til lika mått reducerade Tabeller, jämte hvarandra; och dertil bifoga trenne nya, i anledning af Svenska förtekningarna för år 1749.

Den första Tabellen visar, när tusende människor i vanliga sjukdomar dö på en ort, huru Columnen utmärker förhållandet af de dödas antal för hvar ålder, såsom Halley det funnit i Breslau: den andra, såsom Kerseboom det fått i Holland: den tredje föreställer samma förhållande i hela Sverige, enligt 1749 års döds-längder: den fjärde, det samma särskildt för sex Svenska Höfdinge-dömen, hvilka det året hade minsta känning af smittosamma sjukdomar. Femte Columnen är et utur de fyra föregående utsökt medel-tal: den sjette, Deparcieux' uträkning efter Tontine-längderna: den sjunde, Munkarnas: den ottonde, Nunnornas afgång i hvar ålder: den 9:de, förhållandet i London; den 10:de, i Stockholm. De toma rummen i 6, 7 och 8 Columnen kunna fyllas med de i samma rad motsvarande tal uti femte Columnen.

För-
F4