Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 1.pdf/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
5
FÖRORD

Kungl. Teatrarnes fast anställda personal och i tidsföljd, räknadt efter deras första uppträdande på någon af de kungliga scenerna.

Ehuru man ända till år 1888 skref »Kongl. Teatrarne» och därefter, beträffande den lyriska scenen, under ett par perioder Kungl. och däremellan »Kongl. Teatern», har utgifvaren emellertid föredragit att äfven hvad den äldre tiden angår, skrifva Kungl., enligt numera brukligt skrifsätt.

⁎              ⁎

Arbetets första del innehåller en kortfattad historik öfver de femtio åren 1860—1910, förteckning öfver direktörer, kanslitjänstemän och regissörer under samma tid samt sceniska konstnärer under åren 1860—1866.

Stockholm i Oktober 1917.

Utgifvaren.