Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 4.pdf/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
80
KUNGL. TEATRARNE


oviga kroppsbyggnad gaf, i förening med en mycket stark basröst, ett egendomligt uttryck åt hans komiska förmåga, hvilken utmärkte sig för ganska mycken kraft i förening med en tilltalande godmodighet. Han var länge en af Kungl. Teaterns mest kända och populära skådespelare och hans Sven Ulfson i »Engelbrekt och hans dalkarlar» gjorde mycken lycka hvar gång detta stycke uppfördes. Sistnämnda stycke hade han som sin afskedsrecett på Kungl. Stora Teatern den 16 april 1868. Död i Stockholm den 16 juni 1876. — Gift den 3 mars 1844 med Emma Neukirck (död den 19 juli 1887).

Svenson och hans maka testamenterade sin efterlämnade förmögenhet till en fond, hvars afkastning skulle komma änkor efter aktörer vid de kungliga teatrarne till del. Fonden förvaltas af direktionen för Kungl. Teatrarnes pensionsinrättning.Carl Georg Dahlqvist. K. T. 1 dec. 1834—30 juni 1863. (Frånvarande 1 juli 1856—1 jan. 1857.) K. T:ne 1 juli 1863—1873; från midten af sept. 1872 var han otjänstbar på grund af sjukdom. Lifstidskontrakt, upprättadt den 1 juli 1863.

Född i Stockholm den 22 juni 1807; fadern var friherre Carl Göran von Danckwardt till Brunsholm, öfverste, född 16 juni 1749, död i Stockholm 24 april 1822; modern hette Christina Charlotta Dahlqvist och var hushållerska hos friherre von Danckwardt; sonen, illegitim, skulle hafva legitimerats genom föräldrarnas vigsel, men faderns dessförinnan inträffade plötsliga död innan sonen ännu fyllt femton år omintetgjorde detta. År 1823 blef han anställd i lärftskramhandel vid Fredsgatan i Stockholm och 1827 öppnade han, endast 20 år gammal, sådan handel för egen räkning. Sedan detta företag misslyckats, sökte han anställning vid Kungl. Teatern, där han antogs till elev den 1 okt. 1832. Följande året, den 18 januari debuterade han såsom Sicinius i sorgespelet »Virginia», men utan framgång — han blef rent af uthvisslad. Georg Dahlqvist var dock icke en sådan natur som lät sig nedslå: efter den misslyckade debuten uppträdde han visserligen ej mera under spelåret, och hans elevkontrakt blef uppsagdt redan några dagar efter debuten, men den 1 maj ingick han vid Christoffer Svanbergs sällskap, som på sin tid ansågs vara det yppersta landsortssällskap i vårt land, och där utförde han