Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 5.pdf/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
98
KUNGL. TEATRARNE


salu» och Fidalma i »Hemliga giftermålet». Bland hennes roller i det större skådespelet må nämnas Catharina Jagellonica i Börjesons »Erik den fjortonde» och Axinia i samme författares »Erik den fjortondes son», Elisabeth i Schillers »Maria Stuart», Ofelia och sedermera Drottningen i »Hamlet», Rosaura i »Lifvet en dröm» samt Lady Macbeth i »Macbeth». I januari 1865 blef hon genom ett svårt benbrott urståndsatt att uppträda under en längre tid. Benbrottet läktes emellertid och hon uppträdde åter på scenen, men hennes hälsa var numera försvagad och efter några få år lämnade hon den kungliga scenen.

Hennes konstnärsbana var dock därmed icke alldeles afslutad. Efter ett fjorton dagars gästspel på Nya Teatern i Helsingfors i september 1868 lät hon engagera sig för spelåret 1868—1869 vid det sällskap som under ledning af Ludvig Josephson och Fritz Ahlgrensson spelade på Mindre (Hammerska) Teatern i Stockholm. Den 10 juni 1869 hade hon sin afskedsrecett på Kungl. Stora Teatern som Cesarine i »Kotteriet». Därefter uppträdde hon som gäst på Kungl. Dramatiska Teatern tio gånger på våren 1871 i »Hyresgäst och husägare» och »En fattig ädling» och som Henriette Dolcy i »Våra bundsförvandter» samt äfven någon gång på andra scener, men tilltagande sjuklighet tvang henne alltmera att draga sig tillbaka. Sista gången hon visade sig på scenen var i »Hyresgäst och husägare» då hon medverkade vid sin svågers, Svante Hedins, recettföreställning på Kungl. Stora Teatern den 24 maj 1873. Hon afled i Stockholm den 11 febr. 1874. — Gift första gången den 29 juni 1845 med skådespelaren Gustaf Kinmansson, men skild efter endast några få år, hvarefter hon kallade sig fru Bergmansson; sedermera omgift den 12 juni 1854 med revisorn i generalpoststyrelsen Gustaf Henrik Leonard Hedin (född den 25 maj 1828, död den 1 jan. 1894), en yngre broder till skådespelaren Svante Hedin.Johan Christoffer Jolin. K. T. 1 juli 1846—30 juni 1863. K. T:ne 1 juli 1863—30 juni 1868.

Född i Stockholm den 28 dec. 1818 (son af vaktmästaren och husägaren Bengt Jolin och Maria Elisabeth Thunberg). Student i Uppsala 1840 ämnade han först gå ämbetsmannavägen och skulle just taga kameralexamen då han afbröt