Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 6.pdf/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
131
SCENISKA KONSTNÄRER


Montanus», hans Klockare i »Ambrosius» och hans Surkart i »Mycket väsen för ingenting». Bland öfriga roller som han utförde på de kungliga scenerna — hufvudsakligen på Dramatiska Teatern — må nämnas Sansquartier i »Nya garnison», Argante i »Scapins skälmstycken», Mathurin i »Herr Perrichons resa», Peponet i »Så kallade hedersmän», Markis Montefiore i »Don Cesar de Bazano», Alain i »Fruntimmersskolan», Brimborius i »Föreningsfesten», Öfverläkaren i »Fregattkaptenen», Dödgräfvaren i »Hamlet», den gamle betjänten Boman i »Mellan fyra ögon», François i »Sällskap där man har tråkigt», Husägaren i »Advokaten Knifving» och den gamle korrekturläsaren Persson i »Sveas fana». Det var i den sista af dessa roller som han den 7 dec. 1892 tog afsked af publiken efter en femtiåttaårig teaterbana. År 1884 utnämndes han till riddare af Vasaorden. En annan, mindre vanlig utmärkelse hade tilldelats honom redan i hans ungdom: år 1838 erhöll han nämligen en medalj, »med af Kungl. Maj:t förunnad rättighet att å bröstet bäras i svart och rödt band», hvilken staden Vexiö låtit prägla för att tillställas honom och en hans kamrat, skådespelaren Carl August Alén, för deras verksamhet och rådighet vid släckningen af en eldsvåda i nämnda stad; han bar dock aldrig denna dekoration. Efter långvarig sjukdom afled han i Stockholm den 31 mars 1898. — Gift 1866 med Julia Malmström (dotter af skådespelaren hos Torsslow och vid Mindre Teatern Sven Johan Malmström).Anders Victor Dahlgren. K. T. 1 juli 1854—30 juni 1863. K. T:ne 1 juli 1863—31 juli 1887; K. Op. gästspel 26 dec. 1890—10 febr. 1891, 15 ggr, och 29 nov. 1891.

Född i Stockholm den 16 okt. 1828 (son af slaktaremästaren Petter Dahlgren och Charlotta Eriksson). Elev vid baletten 1 juli 1846, figurant 1 sept. 1852 och elev vid sångscenen samma dag. Debuterade som Pelle Jonsson Krycka i »Målaren och modellerna» den 14 jan. 1853 och som Daniel i »Alphyddan» den 6 maj s. å. Under många år var han sedermera en gunstling hos publiken, särskildt då det gällde framställningen af komiska figurer såsom exempelvis Donathan i »Nürnbergerdockan», Aignelet i »Advokaten Pathelin» och framförallt Per i »Wermländingarne», en roll hvilken han ännu under