Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 9.pdf/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
200
KUNGL. TEATRARNE

starka temperament och sin intelligenta och fantasifulla framställningskonst kunde hon likväl göra sig gällande vid sidan af de stora stjärnorna. Ej minst berömd var hon för den utmärkta plastik hon alltid utvecklade.

Då hon vid något mer än fyrtio års ålder för sista gången uppträdde på scenen var emellertid hennes konstnärliga verksamhet därmed icke slut. Tvärtom torde man kunna säga, att den del af hennes verksamhet, som lämnat de djupaste spåren i vårt lands sceniska konst tillhör en senare period af hennes lif. Såsom lärarinna i sång och framförallt i plastik och scenisk framställningskonst utöfvade hon sedermera alltjämnt ett genomgripande och välgörande inflytande på de uppväxande konstnärsgenerationerna, och många af våra såväl lyriska som dramatiska mest uppburna artister stå i tacksamhetsskuld till Signe Hebbe för sina framgångar.

År 1869 blef hon ledamot af Kungl. Musikaliska Akademien.


Carl Schaefer. K. T:ne 1 juli 1864—50 juni 1866.

Tysk sångare, född den 8 dec. 1832. Hans första uppträdande på vår operascen ägde rum den 17 juni 1864, då han utförde en scen och aria i kostym ur »Friskytten», hvilket föranledde den dåvarande teaterstyrelsen att binda den tyske tenoren vid vår svenska operascen med ett treårigt engagement. Han utförde här Johan af Leyden i »Profeten» och Pollion i »Norma». »Schäfer hade en dugtig stämma, men var antagligen den mest obildade sångare som någonsin uppträdt på vår teater, och kunde omöjligt sjunga sig in i den svenska publikens ynnest. Det enda egentligt märkvärdiga med honom var att teaterdirektionen slutligen måste köpa sig fri från honom genom att, sedan han varit här på andra året och visat sig allt mera omöjlig, betala ut åt honom den återstående tidens arvode och detta ganska högt, hvarpå han tog sitt parti och lemnade vår opera åt sitt öde.» (Frans Hedberg, »Svenska operasångare».)


Margareta Tullia Desideria (Greta) Dahlqvist. K. T:ne 1 juli 1864—30 juni 1871.

Född i Norrköping den 25 aug. 1846. Dotter af skådespelaren Georg Dahlqvist och Olivia Törnfelt. Efter att — sin