Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 4.pdf/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
62
KUNGL. TEATRARNE

Fru Hjortbergs förnämsta verksamhet som scenisk artist inföll under den tid hon var anställd vid Mindre Teatern och vid Stora Teatern i Göteborg, hvarvid operetten blef hennes egentliga område, där hon utmärkte sig för ett lifligt och intagande spel i uppgifter sådana som Fanchette i »Sjökadetten», Bronislawa i »Tiggarstudenten», Elsa i »Det lustiga kriget» och framförallt som René i »Donna Juannita». Åren 1897—1902 studerade hon plastik för Signe Hebbe och utbildade sig sedermera i denna konstart i Paris. Spelåren 1909—1911 var hon lärarinna i plastik vid Kungl. Dramatiska Teaterns elevskola och har sedermera gifvit enskild plastikundervisning.


Andreas Hornbeck Isachsen. K. Dr. T. gästspel 14—28 april 1874, 10 ggr.

Född i Grimstad i Norge den 31 maj 1829. Efter afslutade studier debuterade han på teatern i Bergen den 18 jan. 1852 som Ruy Gomez i »Man kan hvad man vill». Vid denna scen kvarstod han i åtta år och utförde där en mängd stora roller. Efter att så i två år ha varit anställd vid Möllergadens teater i Kristiania och i tre år vid den nybildade norska teatern i Trondhjem, blef han år 1865 engagerad vid Kristiania Teater, som han sedan så godt som oafbrutet tillhörde till år 1894. Bland hans förnämsta roller vid denna scen nämnas Advokat Berent i Björnsons »En Fallit» (gifven af Stjernström vid invigningen af »Nya Teatern vid Blasieholmsgatan» under namn af »Ett handelshus») samt Aslaksen i »De Unges Förbund». Vid gästspelet i Stockholm uppträdde han i ett par af sina förnämsta roller: Kapten Slack i »Engelsmän i Indien» och titelrollen i »Don Cesar de Bazano», hvilka båda framställningar mottogos med erkännande af både publik och kritik. För den norska nationalscenen var Isachsen af stor betydelse både som en framstående karaktärsskådespelare och som en intelligent instruktör. Han afled i Köln den 22 febr. 1903. — Gift 1853 med skådespelerskan vid Bergens teater Janny Grip.


Erik Konstantin Axelsson. K. T:ne 1 juli 1874-30 juni 1879.

Född i Norrköping den 23 sept. 1848 (föräldrar: vågmästaren Erik Elieser Axelsson och Maria Margareta Constantina