Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 5.pdf/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
81
SCENISKA KONSTNÄRER

bildats af författarinnan fru Mattis Sundström och fru Olefine Moe, hvilket sällskap uppträdde på Tivoliteatern därstädes. Under de två år detta företag höll sig uppe fick han uppbära tenorhufvudpartierna i »Faust», »Carmen», »Mignon» m. fl. operor. År 1885 tog han anställning vid Fröbergska operettsällskapet. Från den 1 aug. 1890 åter fästad vid Kungl. Operan kvarstod han där till sin död. Tenorpartierna af första ordningen lämpade sig mindre för Henriksons begåfning, som afgjordt låg åt det humoristiska, hvarför också hans egentliga fack var komikerns, och bland hans bästa framställningar af detta slag må nämnas Aignelet i »Advokaten Pathelin», Fredrik i »Mignon», Bebbo i »Fra Diavolo», Donathan i »Nürnbergerdockan» samt framför allt hans ypperliga återgifvande af Anders i »Vermländingarne», af hvilken roll han gjorde en äkta värmländsk folktyp, framställd med så mycken varm känsla, att verkan af densamma blef rent af gripande. Under en repetition den 19 febr. 1903 träffad af hjärnblödning afled han samma dag.


Carl Anton Hallengren. K. T:ne 1 juli 1876—1877.

Född i Kristianstad den 11 sept. 1849 (son af underlöjtnanten Adolf Fredrik Hallengren och Wilhelmina Svensson). Efter aflagd studentexamen i Lund ägnade han sig först åt juridiska studier, hvilka han dock snart öfvergaf för att uteslutande ägna sig åt tonkonsten. Elev den 15 mars 1875, debuterade han på Kungl. Stora Teatern den 15 maj 1876 som Max i »Alphyddan» och den 29 maj s. å. som Lothario i »Mignon». Öfriga roller: Mercutio i »Romeo och ]ulia», Latulipe i »De begge grenadiererna», Germont i »Den vilseförda» och Barden i »Vikingarne». »Hans välljudande, omfångsrika och väl utbildade barytonröst, hans intelligenta, musikaliska föredrag, ungdomligt manliga utseende och allvarliga flit voro egenskaper, som efter all sannolikhet med tiden skulle gjort honom till en prydnad för vår operascen». Död den 8 aug. 1877 under segling i närheten af Vaxholm.


Christine Nilsson sedan Fru Rouzeaud, därefter Grefvinna de Casa Miranda. K. St. T. 2 konserter, 12 och 19 aug. 1876; gästspel 25 aug.—2 sept. 1876, 3 ggr; 4—8 okt. 1881, 3 ggr.

Kungl. Teatrarne II.6