Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 5.pdf/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
100
KUNGL. TEATRARNE

Henrik Darnley i »Maria Stuart i Skotland» och Placide i »De båda döfve». Han var för öfrigt en framstående regissör, hvarjämte han äfven verkade som öfversättare för scenen. Sålunda öfversatte han bl. a. Echegarays »Galeotto» och Ibsens »Rosmersholm». Efter ett flerårigt hjärtlidande afled han i Bad Nauheim den 29 maj 1911.


Johanne Regine Juell, född Elwig. K. St. T. gästspel 18 sept.—1 okt. 1877, 3 ggr.

Född i Bergen den 17 okt. 1848. Uppträdde redan som sextonårig på teatern i Bergen och kom 1866 till Kristiania, där hon anställdes vid den då nybildade Folkteatern, men blef samma år engagerad vid Kristiania Teater, hvilken hon sedan alltjämt tillhörde till sin död, och bland hvars mest framstående skådespelerskor hon räknades. Hennes repertoar vid nämnda scen var synnerligen omfattande. Hon spelade med såväl i den nyare franska komedien som i det stora skådespelet. Vid sitt gästuppträdande i Stockholm lyckades hon dock icke att vinna fullt erkännande vare sig af publik eller kritik. Minst lyckades hon i sin första roll, Sigrid den fagra i »Bröllopet på Ulfåsa», som hon utförde endast en gång. Vid ett annonseradt andra uppträdande hade rollen, »i anseende till fru Juells sjukdom», öfvertagits af dess ordinarie framställarinna, Elise Hwasser. Hon uppträdde sedan som Johanna i »Orleanska jungfrun», hvilken roll hon utförde två gånger.

Fru Juell var gift två gånger, först med skådespelaren vid Kristiania Teater Mathias Juell (född 1835, död 1894); i detta äktenskap föddes dottern Johanne, sedermera känd som den utmärkta skådespelerskan fru Dybwad. Sitt andra äktenskap ingick hon i Sverige: hon vigdes nämligen i Hagakyrkan i Göteborg den 23 okt. 1881 med skådespelaren vid Kristiania Teater Arnoldus Reimers. Redan året därpå afled hon helt oväntadt och plötsligt den 29 april 1882.


Thorvald Amund Lammers. K. St. T. gästspel 21 sept.—14 nov. 1877. 5 ggr.

Född i Modum i Norge den 15 jan. 1841. Blef student 1858 och juris kandidat 1865; lämnade Kristiania 1866 och