Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 5.pdf/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
103
SCENISKA KONSTNÄRER

1877 som Valborg i Augusta Braunerhjelms 3-aktskomedi »Hvem?»; den 5 okt. s. å. debuterade hon som Agathe i »Den hvita halsduken» och den 14 nov. som Rosita i »Rosa och Rosita», hvarefter hon erhöll fast anställning. Under 1880-talet var hon engagerad vid Stora Teatern i Göteborg under olika styresmän (med undantag af spelåret 1885—1886, då hon var fästad vid Sternvall-Skottes teaterföretag, som gaf föreställningar på Mindre Teatern i nämnda stad), och 1890—1891 vid Svenska Teatern i Stockholm, som detta spelår förhyrdes af Victor Holmquist. Därefter kom hon åter till Kungl. Dramatiska Teatern från hösten 1891 till 1900, så ett par år hos Albert Ranft vid Svenska Teatern och sedermera ett par år, 1902—1904, vid Svenska Teatern i Helsingfors. Efter att hösten 1904 ha återkommit till Stockholm, där hon någon tid gaf lektioner i deklamation och instudering af roller, tog hon engagement vid Knut Lindroths resande sällskap spelåret 1909—1910. Hon afgick därefter från scenen och bosatte sig i Finland. Under sin första period vid de kungliga teatrarne gjorde hon sig mest bemärkt som Prinsessan Isabella i »Drottning Margaretas sagor», i hvilken roll äfven hennes vackra utseende gjorde sig gällande. Bland hennes många stora roller i Göteborg må nämnas Elmire i »Tartuffe», Abigael i »Ambrosius», Fru de Thauzette i »Denise», Gina i »Vildanden» och Grefvinnan Zicha i »Dora». Under hennes senare år vid Kungl. Dramatiska Teatern spelade hon företrädesvis medelålders eller äldre världsdamer, bland hvilka kunna nämnas Geheimerådinnan i »Ambrosius», Grefvinnan Skytt i Henrik Christiernssons lustspel »Gurli» och Fru von Lagerborg i »Farbror Pål».

Gift i Göteborg den 10 febr. 1883 med skådespelaren Oskar Sternvall, men skild 1903, hvarefter hon kallade sig fru Byström.


Fanny Elvira Åberg. K. T.ne 1 nov. 1877—30 juni 1881.

Född i Norrköping den 19 nov. 1846 (dotter af förste stadsläkaren i Norrköping, med. doktor Otto Wilhelm Åberg och Anna Regina Bernhardina Harling). Debuterade på Kungl. Dramatiska Teatern den 2 maj 1877 som Adrienne i »En liten förmyndare», den 2 okt. s. å. som Jolanta i »Kung Renés dotter»