Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 6.pdf/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
114
KUNGL. TEATRARNE

teatrarne utförde hon dessutom följande roller: Tekla i »Wallensteins död», Ingeborg i Oehlenschlägers sorgespel »Kiartan och Gudrun», Fanny Merzon i Augiers »Fru Caverlet», Bérangère des Armoises i Sardous komedi »Skvallerherrskapet i Pont-Arcy» och Cuthona i »Kåre».

Hösten 1880 öfvergick hon till Nya (numera Svenska) Teatern. Ett år senare ingick hon, den 15 okt. 1881, äktenskap med den vid samma scen verkande skådespelaren William Engelbrecht, hvarefter hon kallade sig Hwasser-Engelbrecht. Under de sex år, 1880—1886, som hon var anställd vid Nya Teatern, skapade hon en mängd framstående sceniska karaktärer i omkring ett femtiotal olika roller, bland hvilka må nämnas Margareta i Goethes »Faust», Drottningen i »Don Carlos», Agnes i »Brand», Isabella i »Domaren i Zalamea», Hertiginnan de Septmont i »Främlingen», Ofelia, Desdemona, Florizel i »Ett besök», Berta i »Sanna kvinnor», Margareta i »Kungsämnena», samt titelrollerna i »Emilia Galotti», »Dyveke» och »Jungfrun från Orleans».

Åren 1886-1889 tillhörde hon det sällskap, med hvilket hennes man bereste den svenska landsorten. Under dessa år uppträdde hon som Fru Alving i »Gengångare», Julia i »Galeotto», Fru Birkner i »Kärlek», Drottningen i »Hamlet», Lady Tartuffe, Fru Inger till Östråt m. fl. stora roller, alla utförda med sannt mästerskap. Den 6 juni 1888 medverkade hon vid sin moders afskedsrecett på Kungl. Stora Teatern som Hertiginnan af Malborough i »Ett glas vatten». Under spelåret 1889—1890 uppträdde hon endast sex gånger på Svenska Teatern, i oktober 1889 som Fru Birkner i »Kärlek» samt en gång, den 9 juni 1890 på Kungl. Dramatiska Teatern, då hon utförde titelrollen i »Thérèse Raquin».

Under det därpå följande spelåret var hon engagerad vid Svenska Teatern, som då, för ett spelår, förhyrdes af Victor Holmquist, där hon bl. a. spelade Maria Stuart i Björnsons »Maria Stuart i Skottland» och titelrollen i Ibsens »Hedda Gabler». Efter ett enstaka gästspel på Kungl. Operan i mars 1892 som Hjördis i »Härmännen på Helgeland», tillhörde hon under spelåren 1892—1895 sin mans sällskap i landsorten, men uppträdde äfven under dessa år vid några skilda tillfällen på de kungliga scenerna. Sålunda utförde hon Fru Ingers roll vid den föreställning som den 20 mars 1895 gafs på Kungl.