Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 7.pdf/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
130
KUNGL. TEATRARNE


Kungl. Dramatiska Teatern under maj 1899 i »Pater noster» och i januari 1903 som Julia i »Romeo och Julia», hvarefter hon för alltid lämnade scenen och drog sig tillbaka till privatlifvet.

Anna Zetterberg var en intelligent och sin konst varmt hängifven artist, som genom trägna och samvetsgranna studier småningom utbildade sig till en af våra bästa tragiska skådespelerskor. Hade hennes föröfrigt varma och af inspirationens glöd vibrerande stämma blott varit något mindre spröd, skulle hon utan tvifvel kommit att intaga en rangplats såsom en af våra förnämsta sceniska konstnärinnor.


Walfrid Moberg, född Torsslow. K. T:ne 1 okt. 1879—1882.

Född i Stockholm den 20 febr. 1855 (föräldrarna voro lektorn Matts Torsslow och Mathilda Embring, förut skådespelerska hos O. U. Torsslow). Hon började sin sceniska verksamhet hos Stjernström, då denne i januari 1875 öppnade den på hans initiativ tillkomna »Nya Teatern vid Blasieholmsgatan». Där kvarstod hon till utgången af spelåret 1878—1879. Under sitt ärfda, frejdade konstnärsnamn — hon var sondotter till den store Olof Ulrik Torsslow — gjorde hon sig snart sagdt från sitt första uppträdande bemärkt genom det oemotståndliga behaget hos hennes älskliga fägring, den välljudande stämman och hennes rika resurser för öfrigt, hvilka hos den unga skådespelerskan framträdde fria från allt manér och koketteri samt otvunget åtlydande hennes klara intelligens och mångsidiga begåfning. På Nya Teatern utförde hon bl. a. följande roller: Suzel i »Vännen Fritz», Laura i »Sodom och Gomorra», Ågot i »Leonarda», René i Friedrich Halms »Vildfågel», hvilket stycke vid dess första uppförande den 7 dec. 1878 gafs som den omtyckta skådespelerskans bröllopsrecett, samt slutligen Kate i »Hvem är han?» (i maj 1879).

Efter att den 28 dec. 1878 ha inträdt i äktenskap med underlöjtnanten, sedermera kaptenen vid Kungl. Älfsborgs Regemente Hugo Leopold Moberg blef hon från hösten 1879 engagerad vid Kungl. Teatrarne, där hennes första uppträdande ägde rum på Kungl. Stora Teatern som Desdemona i »Othello» (mot Elmlund som Othello och Hillberg som Jago). Hennes verksamhetsfält blef hufvudsakligen Dramatiska Teatern, där