Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 9.pdf/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
188
KUNGL. TEATRARNE

Teatrarne spelade hon bl. a. Malin i »Evas systrar», Arla i »En räddande engel», Abigaël i »Ett glas vatten» och Julie i »Din nästas hustru». Sedan hon afgått från scenen lärde hon sig sjukvård på Sabbatsberg och verkade som sjuksköterska åren 1893—1898. Därefter ägnade hon sig åt andra allmännyttiga värf, fick anställning i Lifförsäkringsaktiebolaget De Förenade, där hon fortfarande (1918) kvarstår, och har dessutom på skilda områden utöfvat en gagnande verksamhet, särskildt inom Kvinnliga kontorist- och expeditföreningen, hvars sekreterare hon varit under en lång följd af år. På fröken Ulrichs initiativ tillkommo äfven varmmjölksautomaterna, som hon med outtröttlig energi skötte under åren 1902—1905.


Bror Isak Ture Albin Widberg. K. T:ne 1 sept. 1885—30 juni 1886; ånyo 1 aug. 1887—30 maj 1888. K. Dr. T. 1 juli 1888—30 juni 1890.

Född i Stockholm den 3 febr. 1862. Blef elev vid Kungl. Teatrarnes elevskola den 1 juli 1883, fick efter två år aktörskontrakt och var sedermera fästad vid de kungliga scenerna i två olika perioder. För öfrigt hade han anställning vid Nya (Svenska) Teatern och Folkteatern i Stockholm samt vid olika sällskap i landsorten, slutligen som skådespelare och regissör vid Alhambrateatern. Han afled i Stockholm den 14 maj 1916. — Gift i juli 1909 med Agnes Gustafva Margareta Westerberg.


Johan Reinhold Örtengren. K. T:ne 1 jan. 1886—30 juni 1886; ånyo 1 aug. 1887—30 juni 1888.

Född i Torsåkers socken i Gestrikland den 5 okt. 1862. Föräldrar kaptenen Sven Reinhold Örtengren och Selma Lovisa Hedlund. Efter att ha genomgått Gefle högre elementarläroverk studerade han för Fritz Arlberg 1880, var elev vid Kungl. Teatrarnes elevskola 1 juli 1882—30 juni 1885 och vid Musikkonservatoriet 1883—85, där han studerade sång för professor Günther. På Kungl. Teatern debuterade Ö. som Papageno i »Trollflöjten» den 20 sept. 1885 och som Mazetto i »Don Juan» den 8 dec. s. å., hvarefter engagement följde. 1886—87 uppehöll sig Ö. i Paris, där han studerade sång för Romain